2016 staat geheel in het teken van 125 jaar brandweer in Katwijk. Het hele jaar door zullen er allerlei feestelijkheden plaatsvinden rondom dit jubileum en zal de brandweer veelvuldig te zien zijn bij evenementen.

Afgelopen maandag waren Adrie van der Plas en Jan van Duijn van de jubileumcommissie te gast bij RTV Magazine. Met veel enthousiasme vertelden zij wat er zoal op het programma staat. Het kan de Katwijker niet ontgaan zijn dat er reeds een kroon op de kazerne prijkt. “Een brandweer kan niet koninklijk worden, maar wel kroninklijk”, vertelt Jan met een lach. “De kroon komt van de rotonde bij het gemeentehuis. Hij heeft een opfrisbeurt gehad en op 1 april zijn we ludiek gekroond.” Bij de Ronde van Katwijk was de brandweer duidelijk aanwezig. Dertig brandweerlieden renden mee, om een statement te maken dat ze fit zijn en er altijd klaar voor zijn om de helpende hand te bieden. Een deel van de brandweerlieden rende de Ronde in uitrukpak. “Best pittig”, zegt Adrie. “Maar ze hebben hem allemaal uitgelopen en binnen een mooie tijd. Dat is wel iets om trots op te zijn.”

De stuurgroep die verantwoordelijk is voor de feestelijkheden tijdens het jubileumjaar, begon lang geleden al met brainstormen voor de invulling ervan. “Het is een soort denktankje van zeven personen, waaruit een aantal ideeën naar voren kwam. Het belangrijkste voor ons dat we een recordpoging wilden doen. We bestaan 125 jaar en daarom wilden we onszelf echt op de kaart zetten. En ja, dan moet je bij de Oranjevereniging Katwijk Binnen zijn. En met dat idee is het begonnen.” De OV Katwijk Binnen had er wel oren naar, en zo werd de brandweer ook meteen het thema van de Najaarsfeesten. “De OV was heel enthousiast over ons enthousiasme! Die wilden méér dan alleen een recordpoging”, vertelt Adrie glunderend. “Er komt een veiligheidsdorp in de Zanderij waar de brandweer de hele week prominent aanwezig zal zijn. Maar hoe en wat houden we nog even geheim…” Als aanvulling op het veiligheidsdorp, zal in de Open Hof een expositie te zien zijn met oud en nieuw brandweermateriaal. Ook zullen veel oud-brandweerlieden acte de présence geven en wordt de 125 jaar brandweer in Katwijk in een tijdlijn beschreven. “Eigenlijk een beetje wat ze vorig jaar met de Blauwe Tram gedaan hebben”, vertelt Jan. De aanvullende expositie in de Open Hof was toen heel goed bevallen, dus dit jaar gebeurt hetzelfde, maar dan met de brandweer.”
Maar wat gaat de recordpoging precies inhouden? Jan vertelt met schitterende ogen. “Op de laatste zaterdag van de Najaarsfeesten gaan we een recordpoging doen met het langste menselijk aanjaagverband. Dat betekent dat we met emmertjes vanuit de Zandsloot richting de Zanderij gaan. Daar wordt een brand geënsceneerd die we proberen uit te maken met klassiek materiaal, langzaam doorvoerend naar modern materiaal. En meer ga ik er nog niet over zeggen!”

24 juni is de dag van het échte jubileum. Er vindt dan een reünie plaats voor genodigden. “Een receptie voor oud-medewerkers, de brandweer van nu en andere mensen die een relatie hebben met de brandweer”, zegt Adrie. Tijdens de receptie vindt ook de prijsuitreiking plaats van het scholenproject. De Katwijkse basisscholen werden de afgelopen weken uitgedaagd om na te denken over hoe de brandweer er in de toekomst uit komt te zien. “We hebben al heel veel robots en drones gezien, maar ook filmpjes en verhalen en tekeningen. Ze hebben echt vanuit hun fantasie meegedacht”, vertelt Adrie. Jan en Adrie hebben zelf ook hun ideeën over de toekomst van de brandweer. “De corpsen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg blussen hun binnenbranden met One Seven, een nieuw blusmiddel (schuim, red.) dat nog iet breed geaccepteerd is in Nederland, maar waar wel steeds meer de handjes voor op elkaar gaan”, zegt Jan. “Maar wat er ook gebeurt in de toekomst, brand blijft brand en er zal altijd een rode auto komen voorrijden.”