De huidige locatie van het Katwijkse AZC, nu gevestigd op de 1e Mientlaan, voldoet aan alle gestelde criteria voor een permanent asielzoekerscentrum waar 600 mensen kunnen wonen.

Dat is het resultaat van het onderzoek dat gemeente Katwijk heeft uitgevoerd op verzoek van het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Er zijn 19 mogelijk geschikte locaties bekeken, maar de barakken bij voormalig Vliegveld Valkenburg voldoen als enige locatie aan alle eisen.

Omwonenden zijn door middel van een overleg en een brief in kennis gesteld van het voorgenomen voorstel. Er is vanuit de Katwijkse bevolking vooralsnog geen enkele reactie of bezwaar binnengekomen. De extra kosten komen voor rekening van het COA. Gemeente Katwijk ontvangt in het gemeentefonds een extra bijdrage.