Er is altijd een keuze. Dat is een geruststellende gedachte, in de eerste plaats voor de stemgerechtigden onder ons. Op 21 maart a.s. mogen we weer naar de stembus om een keuze te maken. Hopelijk is de opkomst net zo hoog als bij de Tweede Kamerverkiezingen. Spannend! Sowieso voor stemgerechtigden want hun keuzemomenten zijn tamelijk schaars vergeleken met lokale politici. Onze lokale politici beschikken ook over keuzemogelijkheden bij uiteenlopende dossiers. Dat pakt niet altijd goed uit.

Zo is het bijvoorbeeld een strategische blunder van jewelste om Tripodia te verkopen aan de Baptistengemeente, een belangrijke huurder van dat pand. Daarbij gaat het er niet zozeer om dat de Baptistengemeente Tripodia heeft gekocht, maar dat er veel méér uit Tripodia kan worden gehaald. Zeker, mét de nodige renovatiekosten.

Het vormt evenwel het ideale gemeenschapshuis voor Katwijk Noord, de wijkvereniging zou eindelijk normale huisvesting hebben gekregen, belangrijke evenementen als Rock4Life hadden voorlopig door kunnen gaan en uiteraard zou de bibliotheek prima hebben gepast. Direct grenzend aan een winkelcentrum in een wijk waarin nogal wat taalachterstand heerst. Kennelijk is dat te makkelijk. Het is dan ook een gepasseerd station maar voor de gemeenteportemonnee was het een stuk voordeliger geweest. Over de (ver)nieuwbouw van de bibliotheek in de Noordzeepassage maar te zwijgen. Zelfs zonder de meest luidruchtige onderdelen van de Muziekschool kan geen geluidsoverlast worden gegarandeerd. Dat zegt eigenlijk genoeg.

Zoals gezegd, er is altijd een keuze. Ook voor politici. Dat geldt, nu we het er toch over hebben, ook in cultureel opzicht. Zo is er een particulier initiatief om een nieuw cultuurcentrum te bouwen op een andere plek (‘nabij de N206’) buiten de bebouwde kom zonder doorgedrukt millimeterwerk zoals in het centrum van Katwijk aan Zee. Een cultuurcentrum met plek voor theater, een muziekschool, muziekcafé, oefenstudio’s, horeca en zalen voor feesten, concerten en evenementen. Zeg maar gerust datgene wat een gemeente van 64.500 inwoners nu niet kan aanbieden. Mooi nieuws hierbij is dat diverse aanbieders interesse hebben.

Hoewel dit initiatief nog de nodige haken en ogen kent, is het wel iets waar onze lokale politici over na moeten gaan denken. Dat is tevens een voorbeeld van een goed voornemen voor 2018. Namelijk, denken in oplossingen in plaats van problemen, iets meer (financiële) nuchterheid en het stellen van de juiste kaders. Daarbij moet de omstandigheid dat er altijd een keuze is, een geruststellende gedachte zijn. Voor zowel politici als stemgerechtigden.

Comments

comments

DELEN