FOTOArchief

KATWIJK – De gemeente wil een nieuwe rotonde in de Noordwijkerweg, ter hoogte van het parkeerterrein Middelmors in Rijnsburg realiseren.

Deze nieuw te bouwen rotonde biedt het sierteeltgebied Trappenberg Kloosterschuur een goede ontsluiting naar de Noordwijkerweg, en zal voor het bedrijventerrein Klei-oost Zuid een tweede ontsluiting vormen. Aan de andere kant van de Noordwijkerweg kan de aansluiting van het sportcomplex van Rijnsburgse Boys en de rest van het gebied Middelmors ook een stuk verbeterd worden, waarbij ook de situatie voor fietsers erop vooruit moet gaan.

Wethouder Klaas Jan van der Bent:’ Samen met de omgeving is een visie voor de ontwikkeling van Rijnsburg noord opgesteld. De aanleg van deze rotonde is een van de sleutelprojecten uit de visie, omdat deze essentieel is voor de ontwikkeling van het gebied’.

Ontwikkeling Rijnsburg Noord
Vanuit het project Rijnsburg Noord is met mensen die in het gebied wonen, werken of grond bezitten een plan en uitvoeringsprogramma opgesteld voor de toekomst van Rijnsburg Noord. Rijnsburg Noord blijft een buitengebied waar wonen, werken en verblijven samen gaan. Het is de wens het karakter van een buitengebied te behouden. In het ontwikkelingskader Rijnsburg-Noord is bepaald dat op deze locatie een rotonde moet worden aangelegd, omdat dit een voorwaarde is voor een goede verkeersafwikkeling en een veilige verkeerssituatie op deze plek en daarmee bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van Rijnsburg Noord. Een ander sleutelproject uit de visie, de rotonde Noordwijkerweg/ Voorhouterweg/ Waardlaan, is in 2017 al gerealiseerd.

Plan
Voor het ontwerp van de rotonde is nog geen vastgesteld plan. Nu het college van B&W op 13 maart het projectplan heeft vastgesteld, wordt gestart met het maken van een concept-ontwerp. De omgeving wordt hierbij betrokken. De rotonde moet ingepast worden op het deel van de Noordwijkerweg waar ook het Tinq bezinestation zit, er zijn 2 bushaltes en ook ondergronds ligt een aantal obstakels. De gemeente start met een bijeenkomst voor de omgeving waarbij alle wensen, aandachtspunten en randvoorwaarden in kaart gebracht worden. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Het is een complexe opdracht die we samen met de omgeving gaan oppakken. Het zal een flinke puzzel worden, die we eerst samen zo goed mogelijk in beeld moeten brengen.’

Planning
Vanwege de complexiteit van de locatie waar de rotonde moet komen, de nog uit te voeren onderzoeken en de verschillende belanghebbende partijen verwacht de gemeente voor het hele proces dit keer wat meer tijd nodig te hebben dan bij de rotonde Waardlaan. Volgens de planning zou de rotonde er eind 2020 moeten liggen.

Comments

comments

DELEN