Dit citaat was de grootste gemene deler van gedane uitspraken de laatste maand van wandelaars die langs het voormalige paviljoen De Waaier aan de Katwijkse Boulevard liepen. Een informatiebord naast de huidige restanten van dit gemeentelijke monument geeft aan dat het gaat om een ‘renovatie en uitbreiding woonhuis De Waaier’. ,,Volgens mij zijn ze het woordje ‘sloop’ er vergeten bij te zetten”, liet een oudere man gevat weten. Hij kende het gebouwtje nog van de tijd dat het deel uitmaakte van het Rijnlands Zeehospitium waar kinderen met tuberculose verbleven om met de gezonde zeelucht aan te sterken. Maar hoe heeft het zover kunnen komen dat alleen dit er nog maar staat van zo’n beeldbepalend Katwijks monument?

Na de aankoop in 2016 met de gedachte om er een woonhuis van te maken, hebben omwonenden bezwaar gemaakt toen zij met de bouwplannen werden geconfronteerd. Hoofdpunt bij hun bezwaar was de te realiseren transparante dakopbouw op het gemeentelijk monument De Waaier. Ook het totaal ontbreken van een burgerparticipatietraject vanuit de gemeente was hen een doorn in het oog. Bovendien wetende dat toen het gebouw te koop stond vanuit de gemeente werd verzekerd dat er een heleboel niet kon door de monumentale status, zo ook de bestaande regelgeving.

Rol van de Erfgoedcommissie

De bezwaarmakers kregen pas op de dag dat hun bezwaarschrift moest worden ingediend inzage in de goedgekeurde notulen van de Erfgoedcommissie waar er over De Waaier was vergaderd. Daaruit bleek o.a. dat tot november 2016 deze commissie het standpunt verkondigde dat er niets veranderd mocht worden. Waar er slechte delen moesten worden vervangen, moest het zo authentiek mogelijk worden gerestaureerd. De woorden ‘sloop’ en ‘gedeeltelijke sloop’ kwamen nergens aan de orde, zelfs niet op het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning. Een flink staaltje van misleiding, zeker ook naar de bezwaarmakers die met hun bezwaren bij de onafhankelijke commissie bezwaarschriften en de rechter uiteindelijk geen gelijk kregen op de door hen aangebrachte punten. Dat alles omdat de Erfgoedcommissie was gezwicht voor druk vanuit de gemeente. Maar hoe zit het dan met het handhavend optreden van diezelfde gemeente nu er nergens in de vergunning iets staat over (gedeeltelijke) sloop? Alles went behalve een monument?

Geschiedenis
Architect Rien van Straten heeft het als De Zeehal in 1928 in de geest van ‘De Stijl’ gebouwd. Let vooral eens op de bijzondere afgeronde hoeken van De Waaier, als door de wind gevormd. Kunt u ze nog zien?     

 

Gerard Bol

 

                       

Comments

comments

DELEN