KATWIJK – Het gemeentebestuur heeft deze week ingestemd met de inhoud van de Realisatieovereenkomst voor de introductie van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Katwijk.

In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de uitvoering, financiering en beheer van de aanpassingen die nodig zijn om de R-net bussen goed te laten doorstromen op de Zeeweg – Boulevard-Zuid en Zeeweg – ESA/Estec. De gemeente gaat de maatregelen zelf uitvoeren. De provincie Zuid-Holland betaalt het project grotendeels.

‘Een mooie uitkomst van de planvorming van de afgelopen jaren’, aldus wethouder Klaas Jan van der Bent. ‘Het aangaan van deze Realisatieovereenkomst is de laatste stap voor de uitvoering van de maatregelen. De voorbereidingen hiervan zijn al gestart. Eind 2020 rijden de R-net bussen tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Een flinke impuls voor de bereikbaarheid van Katwijk en de regio.’

Maatregelen
Met de nieuwe verbinding sluit Katwijk aan op het regionale Randstad-netwerk (R-net) van hoogwaardig openbaar vervoer dat zeer frequent en betrouwbaar rijdt, en goed aansluit op andere bussen en treinen. Om het HOV in Katwijk goed te laten doorstromen, en wachttijden voor verkeerslichten zo veel mogelijk te beperken, zijn een aantal maatregelen in het wegennet noodzakelijk.

Zo wordt de huidige fiets-/voetgangersoversteek over de Zeeweg bij het Waterloopje vervangen door een tunneltje op dezelfde plek. Op de Koningin Julianalaan tussen de Piet Heinlaan en de Zeeweg wordt langs de bestaande rijbaan richting de Zeeweg een aparte busstrook aangelegd. Verder wordt de mini-rotonde Biltlaan/Rijnsoever aangepast zodat de bus daar beter overheen kan rijden. Een belangrijke verbetering hierbij is dat fietsers niet meer over de rotonde rijden en aparte fietsoversteken krijgen. Verder wordt een aantal bestaande bushaltes opgewaardeerd tot comfortabele R-net haltes met extra voorzieningen zoals fietsenstallingen en digitale informatiepanelen. Aan het eind van de Boulevard-Zuid worden een uitstaphalte en een wachthalte aangelegd. Ter hoogte van het Vuurbaakplein komt op de Boulevard een nieuwe halte.

Comments

comments

DELEN