KATWIJK – Het nieuwe coalitieakkoord van Katwijk is weinig concreet, de komende vier jaar gaat het nieuwe college op de kleintjes letten en de grote projecten die al op het bordje lagen uitvoeren. Gekke ambitieuze projecten zijn niet te vinden.

Lees: coalitieakkoord 2018-2022.

Bestuur
De coalitie; bestaande uit de christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie, aangevuld door GemeenteBelangen, heeft een akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. De exacte invulling van de komende vier jaar blijft nog ongewis. De partijen willen raadsbreed met elkaar over onderwerpen uitkomen.

Zo blijft er ruimte voor tegenstellingen tussen de partijen. De SGP is bijvoorbeeld tegen betaald parkeren op zondag, het CDA ziet dat genuanceerder. GemeenteBelangen is voor betaald parkeren en wil dat de raad mee in nemen voor een discussie. De zondagsopenstelling is geen onderwerp, aangezien daar geen meerderheid voor te vinden is.

Verkeer
Qua verkeer willen de partijen dat er een verdiepte N206 komt. De gemeente kan dat niet zelf beslissen, maar heeft daar de provincie voor nodig. Wel willen ze tijdelijke maatregelen nemen om geluidshinder te beperken. Hoe, is niet duidelijk.

Financiën
Wat wel duidelijk is, is dat de OZB omhoog gaat met tien procent. Daardoor haalt de gemeente meer inkomsten binnen via huiseigenaren. Daarmee krijgt de begroting een klap omhoog.

De nieuwe bibliotheek mag maximaal 11 miljoen euro gaan kosten. Waar die precies moet gaan komen, is niet bekend.

De komende vier jaar krijgt de gemeente wat klappen te verwerken. Zo is er een flink tekort op de jeugdhulp en mag er binnenkort geen precario geheven worden. Om dat verschil op te vangen, trekt het nieuwe college aan de rem en gaat de hand op de knip.

Ambitieuze bouwprojecten, exclusief de bieb en vliegveld Valkenburg, zijn er niet. Wel gaat de gemeente investeren in groen, zorg, veiligheid en verkeer.

Comments

comments

DELEN