KATWIJK – Wie dacht dat een deel van het water uit de Rijn via de Oude Rijn bij Katwijk in zee stroomt, heeft het mis. Het gebied dat ruwweg wordt omsloten door IJmuiden, Amsterdam, Gouda en Den Haag/Scheveningen – het werkgebied van het hoogheemraadschap Rijnland – is “een grote, afgesloten bak met stilstaand water”. In dit geheel omdijkte gebied stromen geen rivieren. Eén millimeter regen betekent voor het werkgebied van Rijnland een miljoen kubieke meter water. Katwijk is één van de vier punten waar overtollig water wordt geloosd.

Over deze en heel veel andere feiten en weetjes gaat Piet Kuyt, gepensioneerd personeelslid van het Hoogheemraadschap, op 17 juli vertellen tijdens Praetje Kunst in het DUNAatelier aan het Duinplein, Boulevard Zeezijde 31, tegenover de vuurtoren. Kuyt is sinds zijn pensionering rondleider bij Rijnland en was ook rondleider tijdens de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Sind februari “kuntselt” hij mee aan de verhuizing van het DUNAatelier.

Inkijk
De uitwatering bij Katwijk neemt in het verhaal van Kuyt een centrale plaats in. Zijn toehoorders geeft hij inkijk in het functioneren van het hoogheemraadschap door de eeuwen heen. Zijn verhaal begint in de IJstijd, ver voor de oprichting van het hoogheemraadschap Rijnland, dat verantwoordelijk is voor de hoeveelheid water in het stelsel van polders in dit gebied. Zorgen voor schoon water en droge voeten is de belangrijkste taak van Rijnland. Katwijk speelt in het werk van het hoogheemraadschap een belangrijke rol. Dat is al eeuwen zo.

Door overtollig water weg te pompen blijven de voeten droog. Er moet altijd voldoende water blijven om te voorkomen dat zeewater – dat onder de duinen door komt – in de bodem doordringt en de grond verzilt. Want als de bodem verzilt, kunnen het gras, de planten, bollen, bloemen en bomen die nu in het gebied groeien niet meer voortbestaan. “Verzilting tegengaan betekent doorspoelen met zoet water”, legt Kuyt uit.

Moeder natuur
Het voltooide kustwerk Katwijk met zijn brede kunstmatige duinen is uitgevoerd om de stijging van de zeewaterspiegel het hoofd te bieden. Op die stijging gaat Kuyt ook in, net als op de klimaatveranderingen die zich de afgelopen eeuwen hebben voorgedaan. “Moeder natuur is geen frêle dame, maar een dijk van een wijf die haar eigen gang gaat”, vat Kuyt zijn bevindingen samen. Wie er meer over wil weten, meldt zich op dinsdag 17 juli uiterlijk om 20.00 uur in het DUNAatelier op het nieuwe adres: Duinplein, Boulevard Zeezijde 31. Dat is aan de zeezijde, tegenover de Vuurbaak en achter de viskraam.

Comments

comments

DELEN