Erfgoed is iets dat mensen bindt en bij elkaar kan brengen, zoals herkenbare monumenten, beeldbepalende panden, lokale tradities en ambachten, die ook waardevol zijn voor onze identiteit. Ze maken ons verleden tastbaar en doen begrijpen wie we nu zijn. Door de nieuwe Erfgoedvisie worden deze waarden op waarde geschat. De SGP steunt het uitgangspunt dat er gestreefd wordt om het erfgoed zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar te laten zijn voor zowel inwoners als bezoekers.

In de visie is er ook terecht aandacht voor herbestemming en handhaving van monumenten. Raadslid Wim van Duijn gaf aan dat de SGP blij is dat de Erfgoedverordening in oktober aangepast wordt, waardoor er beter gehandhaafd kan worden op opzettelijke verwaarlozing van monumenten. De SGP is ook tevreden met de toezegging van de wethouder om voor het eind van dit jaar de raad te informeren bij welke monumenten er gehandhaafd wordt om verwaarlozing tegen te gaan en op welke wijze.

Het college geeft geen gehoor aan het verzoek om beeldbepalende panden aan te wijzen en te beschermen middels een paraplubestemmingsplan op de wijze zoals het Cuypergenootschap voorstelt. Volgens de huidige instrumenten ligt sloop van een beeldbepalend pand nu in handen van de Erfgoedcommissie en het college. Maar als tot sloop besloten wordt kan ons erfgoed op onherstelbare wijze schade oplopen, wellicht ook maatschappelijke schade. Van Duijn (SGP) vroeg daarom of het niet raadzaam is dat het college eerst de raad consulteert alvorens eventueel tot sloopvergunning over te gaan, om zo een democratische veiligheidsklep in te bouwen.

In concrete zin legde de SGP de vinger nog bij twee zaken. Het Hoofdgebouw van de Zeehos is onlangs verkocht. Het doet de SGP deugd dat de monumentenstatus bij de komende ontwikkelingen gehandhaafd blijft. Zo blijft er toch een tastbare herinnering aan het vroegere sanatorium Zeehospitium intact en bewaard. De SGP heeft echter ook begrepen dat het sterke beeldbepalende pand van de RABO bank gesloopt gaat worden en dat daar een hoog gebouw voor terug komt. De SGP vraagt zich af of een dergelijk beeldbepalend pand toch niet behouden kan blijven.

 

 

Comments

comments

DELEN