KATWIJK – Op dinsdag 2 oktober organiseert de gemeente een inloopavond over de concept ontwerpbestemmingsplannen Zanderij fase 9 en Zanderij fase 10.

Voor de nieuwbouwplannen zijn bestemmingsplannen opgesteld en deze worden, samen met de aanvragen voor de omgevingsvergunningen, voorgelegd. Wethouder Gerard Mostert opent de bijeenkomst en geeft een korte toelichting. Daarna kunnen bezoekers de concept ontwerpbestemmingsplannen en aanvragen omgevingsvergunning inzien, vragen stellen aan de deskundigen en opmerkingen doorgeven.

De nieuwe bestemmingsplannen Zanderij fase 9 en Zanderij fase 10 vervangen voor een deel het huidige bestemmingsplan “Zanderij – Westerbaan”. In dit geldende bestemmingsplan zijn de gronden bestemd voor woondoeleinden en gemengde doeleinden.

Het plangebied voor fase 9 wordt herontwikkeld naar een woongebied met 32 woningen en het plangebied voor fase 10 wordt herontwikkeld naar een woongebied met 23 woningen.

Fase 9 is gelegen ten zuiden van de bestaande woonwijk Zanderij en fase 10 ten noorden. Beiden maken deel uit van het ontwikkelgebied Duinvallei.

Comments

comments

DELEN