Donderdagavond 18 oktober, staat het raadsvoorstel op de agenda om mee te betalen aan het realiseren van een 333 meterbaan in Leiden. DURF heeft tijdens de oordeelsvormende sessie al aangegeven hier tegen te zijn. Sport is belangrijk om te stimuleren en daarom is er eerder een sportnota opgesteld, maar 380.000 euro is ook veel geld. Het is een sympathiek voorstel om in regionaal verband gezamenlijk mee te betalen aan een voorziening waar de gehele regio van kan profiteren, echter wegen naar ons inzien de lasten niet op tegen de baten.

Ten eerste wordt voorgesteld om dit bedrag te financieren uit de Algemene Reserve. De begroting 2019-2023 laat zien dat we de komende jaren onze financiële middelen hard nodig gaan hebben om bijvoorbeeld onze zorguitgaven te kunnen bekostigen en de Algemene Reserve kan daarvoor als dekkingsmiddel dienen. Het geniet voor ons daarom geen prioriteit om hier kosten aan te gaan maken. Mede omdat het aantal ‘warme’ leden (rond de 200) van de schaatsverenigingen in onze gemeente niet heel hoog is en de afgelopen jaren zelfs is afgenomen. Een bedrag van 380.000 euro wordt dan omgerekend per lid een fors bedrag.

Daarnaast is het zo dat de 250 meterbaan in de nieuwe ijshal er sowieso zal gaan komen en dit voorstel enkel gaat om het langer maken van de baan. Dit gaat dan enkel en alleen om het langebaanschaatsen. Wedstrijden kunnen momenteel al worden georganiseerd in de regio en dat wordt dan ook gedaan. Een 400 meterbaan is hier ook beter voor geschikt. Het is niet prettig om naar Haarlem of Den Haag te moeten reizen, maar het is geen absolute noodzaak om een 333 meterbaan te realiseren voor onze schaatsers. De recreatieve schaatsers in onze gemeente kunnen nog steeds gebruik maken van de ijshal in Leiden en het heeft dan ook geen grote gevolgen voor de mensen die aan shorttrack, ijshockey of kunstschaatsen doen. Zij kunnen hun sport wél uitoefenen in de nieuwe ijshal in Leiden.

Verschillende gemeenten hebben al aangegeven niet mee te betalen aan de 333 meterbaan en de deadline (1 oktober) voor de beslissing is eigenlijk al verlopen. DURF vindt dat Leiden de andere gemeenten al eerder had kunnen betrekken in de besluitvorming rondom dit voorstel, want dan hadden wij als ‘regionale coalitie’ meer invloed kunnen uitoefenen op de plannen die nu zijn opgesteld. Dit is een gemiste kans.

 

Comments

comments

DELEN