De ANWB meldde vorige week dat de files met 20 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 ten gevolge van het toenemend autogebruik.Daarnaast zullen steeds meer toeristen op vakantie gaan. In 2030 worden 60 miljoen bezoekers in Nederland verwacht, aldus het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. (Nu 17 miljoen) Ook aan de kustplaatsen wordt het een beetje drukker. Welke gevolgen zal dat voor de infrastructuur krijgen? Voor inwoners? Want bezoekers zullen nauwelijks met de fiets of een hogesnelheidsbus naar de kustplaatsen rijden. Katwijk stimuleert zelfs het gemotoriseerd verkeer voor de kustplaats. Meer voorzieningen en activiteiten voor economische doeleinden en nauwelijks een echt verkeersconcept.
De bewoners van de verkeersaanvoerende wegen naar het centrum zoals Molentuinweg, Tramstraat, Wilhelminastraat, Rijnstraat, Noordwijkerweg, Sandtlaan, N206, Zeeweg, Hoorneslaan weten daar alles van.
Dan is het juist niet wijs om een verkeersversterkende culturele voorziening, waar ik overigens een voorstander van ben, in de Noordzeepassage te persen. Weer in Katwijk Zee. Niet echt solidair met inwoners in de kerkdorpen. Inwoners uit Valkenburg zullen nauwelijks met de fiets/bus naar dat nieuwe Kennis- en Cultuurcentrum in de passsage tijgen. Voor passagiers die slecht ter been zijn of ouden van dagen wordt het een hele herculesklus. Even in- en uit willen stappen op een drukker wordende Wilhelminastraat – waar straks ook nog eens de hoge snelheidsbus elke 8 minuten gezellig doorheen stinkt – zal hachelijke verkeerssituaties opleveren.

Het geachte raadslid, mevrouw I.  van der Plas (CDA afd. Katwijk), wil plotseling voor een kentering zorgen. Ze zei dit jaar tijdens een bijeenkomst van de provincie Zuid-Holland over de kustvisie de historische woorden: ‘In Katwijk zal qua mobiliteit een andere wind gaan waaien. Iedereen zal het merken’. Poeh, poeh! Revolutionair, hoor. Wil ze soms in de voetsporen treden van oud-PvdA-wethouder van Groningen, drs. M.J. van den Berg? Die had lef, visie en durfde het samen met de raad aan om in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ondanks heftig protesterende middenstanders voor de stad Groningen een nieuwe verkeersvisie te ontwikkelen. Zoveel mogelijk de auto in de stad weren. Niet alleen voor een paar straatjes. Echt de auto op nummer 2. En nu profiteert iedereen van dat autoluwe centrum. Niemand hoor je klagen en de oud-wethouder is zelfs ereburger van de stad Groningen! Hij wordt daar nog steeds op handen gedragen. Een echte binder. Maar ja, dat waren andere tijden. We hebben nu tijden van sprakeloze zwetsers. Praten pakweg 2 jaar over tafeltjes en stoeltjes op een pleintje aan zee of redekavelen meer dan 10 jaar over een plekje waar een bibliotheek moet komen. Aanhouden, nader onderzoeken of nader erop terugkomen. Wat is het toch wat. En wij willen toch zo graag de raad ook op handen blijven dragen?

Vooralsnog merken we niets van al die mooie parolen van talloze partijen die zelf de verkeersproblemen veroorzaken. Met een hoop poeha werd die verkeersknip in Tramstraat in 2014 aangekondigd. Kansen zou het bieden en daarna? Ja, daarna. Daarna beginnen we weer opnieuw.
De democratie wordt met haar eigen belofte geconfronteerd en ontbeert antwoorden, schrijft columnist Hans Goslinga onlangs in Trouw.
Katwijk ontbeert het met mobiliteit voor Katwijk aan Zee niet aan antwoorden maar aan daadkracht. Iedereen zal het merken.

Bas Zweng

 

Comments

comments

DELEN