Een motie om het voor winkels mogelijk te maken om op zondag open te gaan voor een proefperiode van 12 maanden is op donderdag 20 december 2018 niet aangenomen door de gemeenteraad van Katwijk. Een meerderheid van SGP, CDA, CU en KiesKatwijk steunde deze motie niet. De SGP vindt het belangrijk dat de opstandingsdag van de Heere Jezus bijzonder blijft. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, het luisteren naar het Woord van God en onderlinge ontmoeting. Deze dag is niet alleen vanwege het christelijk karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Ieder mens heeft er recht op om op adem te kunnen komen. Dat geldt voor werknemers, maar ook voor winkeliers. Het is belangrijk om een gezamenlijke rustdag te hebben. Wanneer er geen gezamenlijke rustdag is, ontstaat er druk om op zondag te moeten werken voor zowel winkeliers als voor werknemers. Het is mooi dat Katwijk een eigen identiteit en karakter heeft. Het is naar de mening van de SGP goed om rekening te houden met de gemeenschap waarin je leeft en onderneemt. In het coalitieakkoord hebben CDA,CU en SGP ook afgesproken dat op zondag de winkels gesloten blijven deze raadsperiode.

Comments

comments

DELEN