Gisteren opende ik mijn betoog met de woorden dat ‘het misschien wel een historische avond zou worden’. Dit klinkt wellicht als een bepaalde vorm van grootspraak, maar in zekere zin hebben wij daarin ons gelijk gekregen. Het is in de Katwijkse politiek nog niet eerder voorgekomen dat er een klein uur is gedebatteerd en gesproken over nachtelijk openbaar vervoer. Hoe klein dit ook lijkt te zijn, voor is dat een vorm van winst en daarmee is het doel voor ons bereikt: agendering en bewustwording. Anders was dit onderwerp waarschijnlijk nooit zo prominent op de agenda gekomen.

De wethouder gaf, terecht, aan dat de raad momenteel een informatieachterstand heeft betreffende het onderwerp openbaar vervoer en de komende ontwikkelingen daarin. Dit is ook mede door onze motie duidelijk geworden. Er zal nu in het tweede kwartaal van 2019 een sessie komen waarin meer wordt verteld over de stand van zaken. Ook kan de raad input geven voor het beleid betreffende openbaar vervoer. Dit heeft dus niet enkel betrekking op het nachtelijk vervoer, maar ook op doelgroepenvervoer in het algemeen (onder andere leerlingenvervoer en Wmo-vervoer). DURF zal daarin absoluut meegeven dat nachtelijk openbaar vervoer belangrijk is en moet worden meegenomen in de regionale besprekingen met betrekking tot de nieuwe aanbesteding.

Een ander positief punt van gisteravond is dat duidelijk is geworden dat het merendeel van de partijen in de raad positief staat tegenover het idee van nachtelijk openbaar vervoer en ‘de ambitie heeft’ om dit te realiseren. Het formuleren van ambities is fijn, maar wij willen ook daadwerkelijk zien dat er actief naar gehandeld wordt (iets dat met een aangenomen motie wordt gedaan). Het was dan ook jammer dat veel partijen moeite hadden met het inzetten van het instrument ‘motie’, maar liever schriftelijke vragen hadden gezien. In alle eerlijkheid vinden wij dat belangrijke onderwerpen wel degelijk direct in de raad besproken moeten worden, om in de raad dan de discussie te voeren of de juiste procedure in gang is gezet, vinden wij dan ook niet helemaal recht doen aan het onderwerp. Er leiden tenslotte meerdere wegen naar Rome, dus die vraag is niet zo relevant. Mede ook omdat iedereen weet dat wij al vanaf het begin hierop hameren; het is ontzettend belangrijk! De mensen die vinden dat de nachtbus er moet komen en wekelijks de (negatieve) gevolgen merken van het ontbreken ervan, hebben niet zoveel aan discussies over ‘de correcte procedure’. Die mensen zijn gebaat bij een discussie over de inhoud en DURF wil die graag aangaan.

Uiteindelijk zijn wij erg tevreden dat het nachtelijk openbaar vervoer in de raad besproken is en dat het merendeel van de partijen hier positief tegenover staat. Bovendien komt het onderwerp in het tweede kwartaal terug op de agenda, wanneer er meer informatie voor de raad beschikbaar is. Al met al genoeg reden voor ons om onze motie voorlopig terug te trekken. Het zou immers onwenselijk en onnodig zijn als de motie zou worden weggestemd omdat andere partijen zich enkel niet kunnen vinden in de gevolgde procedure, terwijl ze het wel met de strekking eens zijn. De komende weken ga ik in de regio opzoek naar nog meer steun voor het idee, want wij hebben het idee dat er naast Zoeterwoude, Teylingen, Katwijk en Oegstgeest meer gemeenten zijn die hier graag naar willen kijken. Het laatste woord is hier dan ook nog steeds niet over gesproken.

Sonny Spek

Fractievoorzitter DURF

Comments

comments

DELEN