KATWIJK – De afgelopen maanden heeft de gemeente, samen met lokale schoolbesturen en de kinderopvang, uitvoerig gekeken naar huisvesting voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Katwijk. Met elkaar is een visie opgesteld. Deze visie vormt de basis voor de huisvesting van alle scholen binnen de gemeente.

Goede schoolgebouwen zijn noodzakelijk
In Katwijk is er eigentijds onderwijs van hoog niveau. Dit wil de gemeente vasthouden en zo mogelijk verbeteren. Goede schoolgebouwen, die voldoen aan de eisen van deze tijd, moeten het onderwijs aan kinderen ondersteunen.

Bouwstenen
In een tweetal sessies heeft de gemeente, samen met schoolbesturen en kinderopvang bouwstenen geformuleerd voor de onderwijshuisvesting in Katwijk. De bouwstenen gaan over allerlei zaken, zoals de regie: wie is waarvoor verantwoordelijk? Afgesproken is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en uitbreidingen en dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de school en het onderwijsaanbod.

Stap in de goede richting
De bouwstenennotitie is donderdag 24 januari besproken met de gemeenteraad. Nog voor de zomer hoopt het college van B&W een integraal huisvestingsplan aan de gemeenteraad te presenteren.

Comments

comments

DELEN