Op 25 januari 2019 stond er een artikel in het Leidsch Dagblad met betrekking tot de toekomstige windmolens op het Valkenburgse Meer. In het artikel ‘Uitstel windmolens Valkenburgse Meer is zeker geen afstel’ werd duidelijk dat de gemeente extra tijd wil uittrekken voor het plaatsen van windmolens bij het Valkenburgse meer. Er wordt gekeken naar in hoeverre het daadwerkelijk haalbaar is om de windmolens te plaatsen. Dit terwijl de gemeenteraad vorige week nog sprak over de herinrichting van de oostzijde van het Valkenburgse Meer waar de komst van windmolens ook een impact op heeft. Voor DURF is het duidelijk dat er aan de komst van windmolens verschillende nadelen kleven en daarom willen wij duidelijkheid hebben met betrekking tot het onderzoek dat nu wordt verricht. Het is onder andere van belang dat er goed wordt gekeken naar de grote verschillen die zitten tussen de soorten windmolens die worden geplaatst.

De impact van de energietransitie
De energietransitie gaat -jammerlijk genoeg- zorgen voor een onmiskenbare herindeling van onze grond. De komende jaren zullen er in onze regio veel meer windmolens met de grootte van de Euromast ons landschap gaan vullen. Ook in Katwijk gaat dit een rol spelen met het nieuwe Klimaatakkoord en DURF wil de overlast voor mens en dier tot het minimum beperken. Daarom willen wij onder andere weten wat de impact qua geluidsoverlast en voor vogels in het bijzonder is als de drie windmolens bij het Valkenburgse Meer worden geplaatst.

De omwonenden centraal
Daarnaast is het van belang dat in het beginstadium van dit proces zoveel mogelijk betrokken inwoners worden gehoord om duidelijk te hebben hoe zij hierin staan. De mogelijkheid om omwonenden eventueel ook mee te laten profiteren moet onderzocht worden. Ook moet duidelijk worden welke verwachtingen de gemeente zelf heeft bij dit proces dat keer op keer is uitgesteld. Verder zien we vaak dat windmolens op zichzelf niet duurzaam vervaardigd worden; wij zijn erg benieuwd hoe de gemeente hier mee om zal gaan. Zal er hiermee bij de aanbesteding rekening worden gehouden?

Vragen?
Heeft u vragen of zorgen over bijvoorbeeld de windmolens bij het Valkenburgse Meer, het gasvrij maken van de Hoornes of de energietransitie in het algemeen? Stuur dan vooral een mail naar sonnyspek@hotmail.com! We gaan graag met u in gesprek.

 

Comments

comments

DELEN