Zo ziet de groene long in het hart van Katwijk eruit in de groene visie van de Vrienden van het Rijn Park.

Het behoud van het laatste stukje groen binnen de bebouwde kom van Katwijk is de inzet van de jonge stichting Vrienden van het Rijn Park. Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen en in de randstad staan de gemeenten voor een enorme woningbouw opgave, maar een gezonde leefomgeving is ook veel waard.
Onlangs werd de aankoop door een projectontwikkelaar van de Kwakelwei  in het nieuws gebracht. Deze is van plan villa’s te gaan bouwen in het laatste stuk groene long van Katwijk aan de Rijn. De visie van de Vrienden van het Rijn Park is dat de toekomstige bestemming van de Kwakelwei groen moet blijven!

In een plaatselijk blad werd de aankoop van ca. 5 ha grond – De Kwakelwei  op de grens van Katwijk aan de Rijn en Rijnsburg – door Van Rhijn Projectontwikkeling, breed toegelicht. De voormalige eigenaar, het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het verkocht. Niet aan de hoogste bieder, maar aan de partij, die het risico wilde nemen van een al dan niet toekomstige wijziging van het bestemmingsplan in wonen. Gefinancierd met geld van een belegger die gevestigd is op het adres van Parlevliet & Van der Plas, een bedrijf in de visindustrie. In het huidige bestemmingsplan is het gebied nog agrarisch. De nieuwe eigenaar speculeert, dat hij op den duur de gemeenteraad om zal krijgen. Argumenten als ‘het aanleggen van een parkje op een gedeelte van de Kwakelwei’ en ‘het voorkomen dat welgestelde Katwijkers naar elders vertrekken’, moeten daarbij helpen.

De energieke stichting realiseert zich heel goed, dat de nieuwe grondeigenaar een lange adem heeft, maar dat het uiteindelijk de gemeenteraad is, die erover gaat. Meer dan de helft van de gemeenteraad staat bekend als voorstander van groen. Dat moet zeker voor de Kwakelwei zo blijven. De aanleg van een park moet ook mogelijk worden zonder het bouwen van villa’s.
De ambitieuze stichting wil de gemeenteraad de hand reiken en werken aan een realistisch groen alternatief, rekening houdend met het gemeentelijk budget.

Voor het maken van groene plannen doet de stichting Vrienden van het Rijn Park een oproep aan een ieder die zich enigszins betrokken voelt met de natuur om zich aan te sluiten en zo mogelijk te helpen om ons doel te bereiken. Op dit moment heeft de Facebookpagina Rijn Park Katwijk van Katwijkse stichting een kleine vierhonderd volgers en er komen legio steunbetuigingen van mensen zonder Facebook. Dit netwerk wordt in de komende maanden uitgebreid door de nieuwe website veelvuldig in te zetten.

De Stichting Vrienden van het Rijn Park stelt zich kortweg ten doel om de Kwakelwei groen te houden en aan te sluiten op het naastgelegen Heerenschoolbos, dat achter De Wilbert ligt. Er is door de deskundigen binnen de stichting al heel veel informatie verzameld over de cultuurhistorische waarde van dit gebied. Die gaat terug tot de ontstaansgeschiedenis van Katwijk en de banden met de voormalige abdij in Rijnsburg.
Dit gebied heeft de potentie om uit te groeien tot een groene long voor Katwijk, waar je kunt genieten, bewegen, spelen en leren. Er ligt een unieke kans om dit voor de kleinkinderen van onze kinderen te behouden. Als we niets doen, dan weten we wat er gaat gebeuren.

Reacties kunt u sturen naar rijnparkkatwijk@gmail.com

 

Comments

comments

DELEN