KATWIJK – Inwoners, organisaties en verenigingen kunnen voor een duurzaamheidslening en energieadvies subsidie aanvragen via het duurzaamheidsfonds van de gemeente Katwijk. Het aantal aanvragen voor een duurzaamheidslening is de afgelopen jaren flink gestegen.

Wethouder Jacco Knape: “Er zijn genoeg mensen die bereid zijn om te investeren in het nemen van energiebesparende en energieopwekkende maatregelen aan hun woning of gebouw. Het is belangrijk om deze inwoners, bedrijven of verenigingen financiële steun te geven. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om voor de duurzaamheidsleningen opnieuw ruim 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. Hiermee maken we de stap naar een duurzaam gebouw of woning kleiner.”

Door het installeren van een warmtepomp of zonneboiler, aanbrengen van zonnepanelen of gevelisolatie kunt u uw woning energiezuinig maken. Hoewel het prijskaartje van deze energiebesparende maatregelen steeds lager wordt en zichzelf terugverdient, zijn de totale investeringskosten voor veel mensen toch een drempel om hun woning aan te passen.

Voordelen van de duurzaamheidslening zijn:

· Geld lenen bij de gemeente tegen gunstig rentetarief van 1,6%
· Voor inwoners is de lening minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000
· Voor organisaties en verenigingen is de lening minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000

Aanvragen duurzaamheidslening
Een duurzaamheidslening vraagt u als huiseigenaar aan voordat de energiebesparende maatregelen aan uw woning zijn uitgevoerd. Maar ook als Vereniging van Eigenaren (VVE), schoolbestuur, non-profitorganisatie (bijvoorbeeld sportvereniging) 0f huurder kunt u ook een lening aanvragen voor verduurzaming van uw gebouw. Op www.katwijk.nl/duurzaam staan in het digitale formulier de maatregelen waarvoor u de lening kunt aanvragen. Bij de aanvraag voegt u als bijlage een offerte toe, waaruit blijkt wat de kosten zijn. De lening is minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 voor huiseigenaren en € 50.000 voor de overige aanvragers.

Subsidie energieadvies
Om uw eigen woning duurzamer te maken en energie te besparen, kunt u voor uw woning een energie-advies op maat aanvragen of een energiescan laten uitvoeren door een goedgekeurde adviseur. De adviseur inspecteert de isolatie en technische installaties van uw woning en bekijkt de mogelijkheden voor energiebesparing. Via het Duurzaamheidsfonds kunt u een subsidie van € 250 aanvragen voor de kosten die u gemaakt heeft. Er zijn wel enkele voorwaarden:

• U bent eigenaar van een woning die voor 1990 is gebouwd.
• U gaat niet vervangend bouwen of ver(nieuw)bouwen.
• In het advies worden geen maatregelen voorgesteld die al verplicht zijn vanwege het Bouwbesluit.

Wanneer u de maatregelen uit het advies daadwerkelijk laat uitvoeren en het bedrag € 1000 of hoger is, dan heeft u mogelijk recht op een extra subsidie van € 250.

Comments

comments

DELEN