Het aantal Statenleden van de SGP dat gekozen wordt in de provincie Zuid-Holland is erg belangrijk. Zij kiezen de Eerste Kamerleden, en dus zijn de Statenleden van doorslaggevende betekenis of de SGP in de Eerste Kamer weer met twee zetels terug kan komen. Verzaak daarom uw belangrijke taak niet en stem SGP! 

Doordat de Statenleden in de provincies ook de Eerste Kamerleden kiezen, is het heel belangrijk dat er voldoende SGP-Statenleden gekozen worden. Voor de provincie Zuid-Holland is dat des te belangrijker, want de stemmen van de Zuid-Hollandse Statenleden tellen heel zwaar mee. Als de SGP weer 3 Statenleden in Zuid-Holland krijgt, is de kans ook groot dat er weer twee Eerste Kamerleden komen. Peter Schalk en Diederik van Dijk zijn ook nu weer de nummers 1 en 2 voor de Eerste Kamer. Zij kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de Eerste Kamer, omdat er een grote kans is dat het Kabinet daar haar meerderheid verliest.

Zelf heb ik namens de landelijke SGP Bestuurdersvereniging in de selectiecommissie gezeten om de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer op te stellen. Daar werd keer op keer benadrukt hoe belangrijk het is dat Zuid-Holland goed uit de (stem)bus komt. Ook het bestuur van SGP Zuid-Holland beseft dat maar al te goed. Een zeer capabele lijsttrekker is gevonden in de persoon van Nico de Jager (50), momenteel fractievoorzitter van de gecombineerde SGP-ChristenUnie fractie in Sliedrecht.

Ook Katwijk is goed vertegenwoordigd op de provinciale lijst. Zelf mag ik op de 7e plek staan en Wouter-Jan Vroegindeweij staat verder ook op de lijst. Voor Katwijkers dus keuzemogelijkheden genoeg om SGP te stemmen. Stem voor een goede vertegenwoordiging in de Provinciale Staten én indirect voor de Eerste Kamer. Laat uw stem niet verloren gaan!

Wim van Duijn, raadslid, kandidaat Provinciale Staten 

Comments

comments

DELEN