REGIO – Netbeheerders Dunea en Stedin gaan nauwer samenwerken, onder meer bij het vervangen van leidingen. Dat beperkt kosten en hinder voor de omgeving.

De werkgebieden van Stedin en Dunea overlappen elkaar in het westelijk deel van Zuid-Holland. Bij nieuwbouw is gezamenlijke aanleg van infra al georganiseerd. Ook bij individuele vervangingsprojecten in de straat wordt al regelmatig samengewerkt.

Naast het samen aanleggen en samen vervangen van infra ziet Dunea ook kansen op ander vlakken. Directeur Wim Drossaert (Dunea): “We opereren beiden in een stedelijke en sterk veranderende omgeving en bereiden ons voor op de toekomst. Hierin hebben we als netbeheerders vergelijkbare belangen. De energietransitie en grote bouwopgaven sturen ons naar meer synergie, zowel op operationeel niveau als op strategisch niveau. Ik denk dan bijvoorbeeld aan veranderende wetgeving, beschikbaarheid van technisch personeel en combinaties van diensten.”

Comments

comments

DELEN