Dunavie heeft, in nauwe samenwerking met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD), besloten om de huurprijs van sociale huurwoningen dit jaar niet te verhogen.

Betaalbaarheid is een van onze belangrijkste doelstellingen
Wij willen weten hoe betaalbaar onze woningen zijn. Daarom hebben we eind vorig jaar samen met de gemeente en de SHD een woonlasten- en woningbehoefteonderzoek laten doen. De uitkomsten van deze onderzoeken nemen wij serieus en gaan wij goed met elkaar bespreken. Daardoor krijgen wij beter in beeld hoe ons woningaanbod aansluit bij onze huidige en nieuwe huurders. Daar willen wij de tijd voor nemen en nieuw beleid op maken. Voor dit jaar hebben we besloten dat alle huurders van sociale huurwoningen 0% huurverhoging krijgen.

De komende tijd gaan wij het gesprek aan over ons huurbeleid
Met de gemeente en maatschappelijke organisaties willen we ons inzetten voor betaalbare woonlasten. Samen met deze partijen, de SHD, bewonerscommissies en natuurlijk onze huurders  gaan we hierover in gesprek. Met de input die wij ophalen uit deze gesprekken gaan wij een nieuw huurbeleid maken

Comments

comments

DELEN