De gemeente werkt aan de plannen voor de herinrichting van de Biltlaan. Voor de start van de dienstregeling van R-net in december 2020 moet een aantal inpassingsmaatregelen uitgevoerd worden. Deze noodzakelijke werkzaamheden waren aanleiding om de renovatie van de verouderde Biltlaan en de Koningin Julianaburg naar voren te halen, waardoor de Biltlaan eind 2020 een nieuwe duurzame inrichting heeft. Op 9 april heeft het college een besluit genomen over de ligging van de fietspaden en de nieuwe vormgeving van de kruising Biltlaan – Rijnsoever.

Fietspaden
Eind 2018 en begin 2019 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd om de omwonenden te informeren over de plannen. Samen met de omgeving is onder andere gekeken naar manieren waarop fietspaden op het stuk van de Biltlaan tussen de Helmbergweg en de rotonde De Krom kunnen worden ingepast. Tijdens de bewonersavonden bleken twee varianten – enkelzijdige fietspaden aan twee kanten van de weg en een dubbelzijdig fietspad aan de oostkant van de weg – het meest wenselijk. Er werd door de omgeving geen duidelijke voorkeur voor één van de varianten uitgesproken. Verder onderzoek naar technische en verkeerskundige aspecten leidde vervolgens tot een sterke voorkeur voor een dubbelzijdig fietspad aan de oostkant. Het college van B&W heeft hier op 9 april mee ingestemd. Wethouder Rien Nagtegaal: ‘Ik ben blij dat deze stap gezet is, en we echt een integraal plan voor de Biltlaan maken. De aanleg van fietspaden aan de oostkant van de weg betekent ook dat de huidige groenstrook compleet vernieuwd wordt, en daarmee een heel stuk beter wordt’.

Rotonde Rijnsoever
De huidige mini-rotonde Rijnsoever wordt ook aangepast. Voor deze rotonde was in 2015 als één van de inpassingsmaatregelen voor R-net al een nieuw ontwerp gemaakt. Met de komst van de fietspaden is dit ontwerp opnieuw tegen het licht gehouden. Omdat bleek dat de nieuwe fietspaden niet op een veilige manier op dit nieuwe ontwerp aangesloten kunnen worden, is gezocht naar een alternatief. Een oplossing hiervoor is gevonden in de LARGAS-(LAngzaam Rijden GAat Sneller) kruising, waarbij verkeer op de Biltlaan wel voorrang heeft, maar verkeer vanuit de wijk vanwege de snelheidsremmende werking van deze oplossing wel makkelijk de Biltlaan op kan komen. Wethouder Nagtegaal: ‘Deze oplossing komt zowel tegemoet aan de eisen vanuit verkeersveiligheid, als aan de wensen van de omgeving. DE LARGAS-oplossing bestaat nog maar een paar jaar en is inmiddels succesvol toegepast in onder andere Goes en Deventer. Ik ga ervan uit dat dit ook voor de Biltlaan goed gaat werken.’

Aanleg watertransportleiding
De werkzaamheden aan de Biltlaan worden gecombineerd met werk van Dunea. Dunea gaat in de oostelijke berm een watertransportleiding langs de Biltlaan-Noord aanleggen. Om ervoor te zorgen dat de Biltlaan niet twee keer open hoeft, hebben Dunea en de gemeente hun werkzaamheden op elkaar afgestemd. Dit betekent dat Dunea rond oktober 2019 gaat starten met de aanleg van de leiding, en dit eind 2019 afrondt. Aansluitend gaat de gemeente verder met de herinrichting van de weg. Hierdoor hoeft de Biltlaan na de herinrichting niet een paar jaar later weer opgebroken te worden. Ter voorbereiding van de werkzaamheden wordt de kapvergunning door Dunea en mede namens de gemeente begin mei aangevraagd.

Klankbordgroep groen
De omwonenden zijn op 2 april tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de plannen. Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over de inrichting en de functies van de nieuwe groenstrook langs de Biltlaan. Het is de bedoeling een kwalitatief hoogwaardige groenstrook aan te leggen met onder andere aandacht voor ecologie (vogels, vleermuizen), afscherming van zicht op de weg en geluid en fijnstof. Er is een klankbordgroep opgericht waarin onder andere omwonenden zitting hebben waarmee het groenplan in fasen wordt opgesteld.

 

Comments

comments

DELEN