KATWIJK – Ook de Vogelclub Katwijk heeft bijgedragen aan het 5000 soortenjaar dat in 2018 werd georganiseerd in het Nationaal Park Hollandse Duinen. Alle 254 vogelsoorten die in dat jaar werden waargenomen in Katwijk en directe omgeving worden behandeld in het onlangs verschenen, rijk geïllustreerde Jaaroverzicht 2018 van de Vogelclub Katwijk.

Er zijn weinig plaatsen in Nederland met zoveel actieve en fanatieke vogelaars als Katwijk. Gelegen midden in de Randstad en omgeven door mooie natuur (de duinen!) mag Katwijk zich ook verheugen in tal van bezoekende vogelaars van elders. Dat levert heel veel vogelwaarnemingen op, die tegenwoordig bijna allemaal ingevoerd worden op de website www.waarneming.nl. Uit de database daarvan blijkt dat in 2018 door meer dan 700 verschillende personen een kleine 50.000 vogelwaarnemingen zijn ingevoerd voor het Katwijkse gebied; een forse stijging ten opzichte van de vorige jaren. De vogelhobby begint echt populair te worden!

Al die waarnemers en al die uren ‘in het veld’ zorgen ervoor dat er elk jaar veel verschillende vogelsoorten worden gezien in Katwijk. Ook de drie ‘officiële’ Katwijkse telposten – telpost De Puinhoop (naast de manege in de Coepelduynen), telpost Berkheide (nabij de Wassenaarse Slag) en telpost Savoy (in de zeereep voor Villa Allegonda) – dragen bij aan de soortenlijst en zeker ook aan de populariteit van Katwijk als vogelaars-bestemming. Katwijk ligt als het ware aan een snelweg voor trekvogels, en vanaf de telposten worden heel veel voorbijtrekkende vogels waargenomen en geteld.

De in 1986 opgerichte Vogelclub Katwijk geeft al sinds datzelfde jaar een blad uit: De Duinstag. Sinds 2012 wordt jaarlijks een Jaarverslag uitgegeven; een glossy magazine op A4-formaat over alle vogelsoorten die in het voorgaande jaar zijn gezien in het waarnemingsgebied. In het Jaarverslag over 2018 prijken ook twee soorten die nooit eerder in Katwijk zijn gezien: de Balkankwikstaart (pas de tweede waarneming ooit voor heel Nederland) en de Vale Gierzwaluw. Zeer vermeldingswaardig voor 2018 zijn verder soorten als Amerikaanse Smient, IJsduiker, Steppekiekendief, Papegaaiduiker, Bijeneter, Humes Bladkoning (midden in de wijk Rijnsoever), Waterrietzanger, Citroenkwikstaart, Siberische Boompieper en Dwerggors.

De vogelaar van tegenwoordig heeft niet meer alleen een verrekijker om de nek. Velen hebben ook een telescoop, en daarnaast hebben steeds meer vogelaars (goede!) camera’s met telelenzen en apparatuur om vogelgeluiden op te nemen. Dit alles gevoegd bij de moderne communicatiemiddelen (Bird Alerts!) zorgt ervoor dat maar weinig vogels ontsnappen aan de aandacht van het vogelaarsgilde. Bijna alle soorten die waargenomen zijn, zijn ook vastgelegd op de gevoelige plaat. Het Jaarverslag 2018 kon daardoor zeer rijk geïllustreerd worden.

Het Jaarverslag 2018 van de Vogelclub Katwijk – 60 pagina’s dik, met heel veel foto’s en interessante vogelaarsstatistiek – kost 10 euro. Het is te verkrijgen door dat bedrag over te maken op rekeningnummer NL93RABO 0391 8444 31 ten name van Vogelclub Katwijk. Met vermelding van naam en adres! Zie ook de website www.birdclubkatwijk.nl.

Het 5000-soortenjaar was een initiatief van Dunea, Staatbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en waarneming.nl. In 2018 is een jaar lang de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen (in oprichting) in kaart gebracht door vrijwilligers. Het Nationaal Park (in oprichting) beslaat grofweg 200 km².

De vogelsoorten die vorig jaar zijn waargenomen vormen maar een bescheiden bijdrage aan de in totaal bijna 7.000 soorten (inclusief planten, paddenstoelen, insecten, reptielen, zoogdieren et cetera) die in 2018 zijn gevonden in het Nationaal Park Hollandse Duinen. De Nederlandse vogellijst (alle vogelsoorten die ooit in Nederland zijn waargenomen) telt maar iets meer dan 500 soorten, wat betekent dat de helft van dat aantal vorig jaar in Katwijk is gezien. Maar vogels vormen natuurlijk wel de kersen op de taart!

 

Comments

comments

DELEN