VALKENBURG – Op en rondom het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg komt een nieuwe, energieneutrale en internationaal georiënteerde woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, (commerciële) voorzieningen en recreatiemogelijkheden.

Vorige week is het concept voor de eerste wijk op Vliegkamp Valkenburg gepresenteerd. Daarin zijn de eerste hoofdlijnen bekend gemaakt. Niet een definitief plan, maar een plan op hoofdlijnen.

In het conceptplan zijn de voormalige landingsbanen gebruikt als herkenbare punten. De ene als waterpartij en de andere als hoofdader met onder andere een haventje, dorpsplein, schoolplein en een markt. De wijk krijgt verder een fijnmazig wegennet.

Foto: KCAP Architect&Planners

Over het eerste startgebied
Het startgebied ligt aan de noordzijde tegen de N206. In vier tot zeven jaar komen hier 1000 tot 1500 woningen met maatschappelijke en commerciële voorzieningen plus aansluitingen op de Rijnlandroute en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net.

Vervolg participatie
Na besluitvorming door de gemeente wordt een derde bijeenkomst georganiseerd om belanghebbenden te informeren over het definitieve plan dat het college ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad.

Het definitieve stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen voor de startlocatie vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zal de gemeente ook 2 participatiebijeenkomsten organiseren voordat de formele juridische inzage procedure start. Communicatie over het proces volgt.

Hieronder is het plan te downloaden.

Concept_presentatie

Comments

comments

DELEN