Wat verdwijnen er toch veel bomen! Katwijk wordt steeds meer versteend! De bomen verdwijnen wel maar we zien er weinig voor terug komen! Een greep uit de opmerkingen die de ChristenUnie krijgt van de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van bomen en over de terugplaatsing.

De ChristenUnie deelt deze zorgen en heeft in november jl. een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen tenminste 1x per jaar de raad te voorzien in een rapportage waarin duidelijk wordt wat de in- en uitstroom is van bomen in onze gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal, maar ook om het kroonvolume (de grootte) van de teruggeplaatste bomen.

Wat ChristenUnie betreft blijft verdere vergroening van de bebouwde kommen van Katwijk belangrijk. Het aantal vierkante meters kwalitatief groen moet groeien. De rapportage van 2018 heeft de raad nog niet ontvangen en de ChristenUnie ziet daarom genoeg reden om het college een aantal artikel 41 vragen te stellen. Er wordt onder andere gevraagd om een tussenstand van kap en herplanting en compensatie van kroonvolume. Met deze vragen hoopt de ChristenUnie duidelijkheid te krijgen en te bieden. Niet in de hoop om zorgen te bevestigen maar in de hoop zorgen weg te kunnen nemen.

 

 

 

Comments

comments

DELEN