HIERBIJ NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN RTV KATWIJK OP WOENSDAG 8 MEI 2019

IN TEGENSTELLING TOT WAT IN DE LEDENBRIEF VERMELD STAAT , IS DE AANVANGSTIJD VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  19.00 UUR

 

Datum: 8 mei 2019
Locatie: studio RTV Katwijk, Mr.E.N.Rahusenstraat 2a, 2225 TW Katwijk aan Zee
Aanvang: 19.00 uur


AGENDA

1.OPENING EN MEDEDELINGEN
2. VASTSTELLEN AGENDA
3. VERSLAG VAN DE VERGADERING d.d. 2 MEI 2018
4. JAARVERSLAG SECRETARIS PBO
5. JAARVERSLAG SECRETARIS RTV KATWIJK
6. JAARREKENING 2018
– Verslag kascontrolecommissie
– Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. BEGROTING 2020
8. BESTUURSVERKIEZING

Aftredend als bestuurslid is de heer Herman van Beelen. Hij stelt zich niet herkiesbaar .
Het bestuur draagt de heer Willem de Mooij als bestuurslid voor. De afgelopen periode heeft hij Herman met de financiën geassisteerd. 
Aftredend zijn de heer Willem Meijvogel en mevrouw Ronny Barendse. Zij stellen zich herkiesbaar als bestuurslid voor een nieuwe periode.
Het bestuur draagt mevrouw Joke Zwaan als bestuurslid voor.  Zij is als radiomedewerker al vele jaren werkzaam bij RTV Katwijk en zal bij de medewerkersavond op 12 juli 2019 nader geïntroduceerd worden.
Het bestuur draagt de heer Adri van Beelen als bestuurslid voor. Hij is als televisie- en radiomedewerker al vele jaren werkzaam bij RTV Katwijk.
Namen van bestuurskandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van RTV Katwijk. (secretariaat@RTVKatwijk.nl)

  1. RONDVRAAG
  2. SLUITING

Namens het bestuur van RTV Katwijk,

Ronny Barendse-Harteveld

Comments

comments

DELEN