Foto onderschrift: Projectleider Sylvia Broer met Aster. Zij is een van de betrokken statushouders bij het project.

Vluchtelingen, we horen en lezen er over en vormen op verschillende manieren onze mening over hen. Soms gebaseerd op feiten, maar veelal ook op misvattingen of een vooroordeel. Om te laten zien wie deze mensen uit een ver land zijn die ons om bescherming vragen, start Welzijnskwartier dit voorjaar met het project In Gesprek. Projectleider Sylvia Broer vertelt: ‘De naam In Gesprek zegt het al, met dit project willen we kinderen, jongeren maar ook medewerkers , vrijwilligers van organisaties en verenigingen op persoonlijke wijze kennis laten maken met een vluchteling. Het gaat hier om mensen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben en in Katwijk wonen. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden ook wel statushouder genoemd. Met het project hopen we een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin statushouders in Katwijk vol vertrouwen kunnen integreren en een bijdrage kunnen leveren aan de Katwijkse samenleving. Wij geloven daarbij in de kracht van persoonlijke ontmoetingen. Het versterken van  tegenstellingen tussen  groepen mensen neemt steeds meer toe. Het is daarom cruciaal om te laten zien dat vluchtelingen ook gewone mensen van vlees en bloed zijn. Mensen die een gewoon leven hadden voordat zij moesten vluchten. Mensen met  banen en hobby’s, een huis en met vrienden en familie. Mensen die meer op ons lijken dan we denken.
Binnen het project brengt een koppel bestaande uit een beroepskracht van Welzijnskwartier en een statushouder een bezoek aan scholen, organisaties en verenigingen in Katwijk. Tijdens de laagdrempelige bijeenkomsten staat het persoonlijke verhaal van de vluchteling centraal: ‘Hoe was mijn leven voor de vlucht, waarom ben ik gevlucht, hoe ben ik gevlucht, hoe was mijn aankomst in Nederland en hoe zie ik de toekomst’.

De laagdrempelige bijeenkomsten duren ongeveer een uur en zijn  geschikt voor leerlingen van groep 7/8 van de basisschool. Op de middelbare school sluiten de bijeenkomsten aan op de vakken maatschappijleer en –wetenschappen. Ook komen we graag  langs om in gesprek te gaan met medewerkers en vrijwilligers van verenigingen, bedrijven en instellingen in Katwijk.’ aldus een betrokken Sylvia Broer. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Tijd voor een bijzondere ontmoeting? Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Sylvia Broer via sylviabroer@welzijnskwartier.nl of 06-12102118.

 

Foto onderschrift: Projectleider Sylvia Broer met Aster. Zij is een van de betrokken statushouders bij het project.

 

Comments

comments

DELEN