De gevolgen van gaswinning in de provincie Groningen zijn volgens het kabinet niet langer maatschappelijk aanvaardbaar. Daarom wordt de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk afgebouwd. De consequentie van dit beleid is dat aardgas minder beschikbaar komt voor het verwarmen van woningen in Nederland. Het is dus belangrijk dat er nieuwe technieken worden ingezet die aardgas kunnen vervangen.

De Gemeente Katwijk heeft 2 jaar geleden onderzocht welke mogelijkheden bestaan om tot een alternatieve warmtevoorziening in de wijk Hoornes te komen. Uit dit onderzoek blijkt dat aquathermie een alternatieve energiebron is die aardgasverwarming kan vervangen.

De gemeente Katwijk heeft een subsidiebedrag van 4.8 Miljoen Euro van het rijk ontvangen om nader onderzoek te doen naar de inpassing van aquathermie in de Hoornes. Ook realisatie van een warmtenet van een gedeelte van de wijk kan met dit bedrag worden bekostigd.

Uit nader onderzoek dat recent door de gemeente is uitgevoerd blijkt dat de kosten voor aquathermie erg hoog zijn. Het onderzoek geeft aan dat investerings- en onderhoudskosten veel hoger zijn dan aanvankelijk gedacht.

De SGP wil daarom een deel van het subsidiebedrag van het rijk aanwenden om in meer detail de kosten voor aquathermie in kaart te brengen. Daarnaast vindt de SGP het belangrijk dat er in het onderzoek breed gezocht wordt naar alternatieven voor aardgasverwarming.

De SGP vindt het belangrijk dat een alternatieve techniek voor aardgasverwarming betaalbaar is en de burgers niet op kosten jaagt. De SGP wil geen grote technische risico’s lopen bij de keuze voor een alternatief voor aardgasverwarming.

Betaalbaarheid, technische geschiktheid en consequenties voor burgers zijn op termijn voor de SGP de belangrijkste onderdelen om een alternatieven voor aardgasverwarming te beoordelen.

Comments

comments

DELEN