Bron foto’s: pr

Negentien kinderen van de parochiekern van de H. Joannes de Doper uit Katwijk, onderdeel van de parochie van de H. Augustinus, ontvangen op Sacramentsdag, zondag 23 juni hun eerste communie. Het bekende Bijbelverhaal van de vijf broden en twee vissen staat centraal. Naast alle geprojecteerde liedteksten en gebeden via de beamers kan iedere kerkganger het toedienen van de eerste communie door pastoor Michel Hagen prima volgen omdat alles wordt gefilmd en direct zal worden vertoond op de twee projectieschermen.

Kinderkoor De Vrolijke Noot zal met het intredelied ‘Hij houdt de hele wereld in Zijn hand’ met alle aanwezigen in de r.-k kerk in Katwijk de communicanten verwelkomen. En naast o.a. het schitterende lied ‘Song of peace’ zal dit koor door enige Poolse communicanten ook het lied ‘Dit is de dag’ gedeeltelijk in het Pools gaan zingen. Een kinderkoor dat elke keer o.l.v. dirigente Agnes Bol en muzikaal begeleider Niek van der Meij weet te verrassen en de aanwezigen weet te raken met de vertolking van de liedteksten. Met het slotlied ‘Samen delen wij de wereld’ worden de communicanten muzikaal uitgeleide gedaan.

Sacramentsdag… wat is dat?
Sacramentsdag, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. Daarom een extra mooie dag om deze eerste communie te vieren.

Sacramentsprocessie?
De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht. Ook gaat op deze dag de sacramentsprocessie uit, waarbij de priester de heilige Hostie in een monstrans door de straten van de parochie ronddraagt. Dit laatste is in sommige streken van Nederland een tijd in onbruik geweest, onder andere door het processieverbod dat vanaf 1848 tot 1983 in de Nederlandse grondwet was ingeschreven, maar wordt hier en daar opnieuw ingevoerd (maar niet in Katwijk).

Voor de foto’s van de viering van deze eerste communie en meer van deze bruisende parochiekern van de H. Joannes de Doper uit Katwijk verwijzen we naar de website www.joannesdedoper.nl en de rubriek ‘Fotogalerij’.

Comments

comments

DELEN