Donderdagavond besprak de gemeenteraad het voorstel om de omgeving rondom het Hoornesplein op te knappen. DURF juicht dit idee toe en kiest voor het toekomstbestendige scenario waarin de participatie van omwonenden en winkeliers voldoende is meegenomen. Hierbij is er niet alleen aandacht voor een groene, prettige uitstraling, ook komen er meer parkeerplaatsen in het gebied rond het Hoornesplein.

Een belangrijk punt voor DURF tijdens de verkiezingen was dat er niet enkel geïnvesteerd moest worden in het toeristische hart van Katwijk, maar ook in de kernen daarbuiten. Eerder is er veel geld gestoken in onder andere het Andreasplein en het is goed om te zien dat ook andere centra toekomstbestendig worden gemaakt. De laatste grote aanpassing aan het parkeerterrein dateert van 1975 en daarmee is de afschrijvingstermijn van 45 jaar bijna bereikt.

Veel mensen vragen zich af waarom er nu geïnvesteerd kan worden in stenen, terwijl er tegelijkertijd ook fors bezuinigd moet worden. De financiering voor vernieuwing van het Hoornesplein is fors, maar het is een investering voor de lange termijn en daarmee vallen de kosten op jaarbasis mee. De keuze voor een meer sober scenario zou op jaarbasis niet veel kosten schelen, maar gaat wel ten koste van de kwaliteit. Ook zien we dat winkelcentra het steeds zwaarder hebben om publiek te trekken en het gebied levendig te houden.

Als wij in Katwijk ervoor willen zorgen dat het Hoornesplein ook in de toekomst voldoende bezoekers trekt, dan zullen we ook de komende decennia moeten investeren. DURF is daarom van mening dat het voorstel ook in de huidige financiële situatie de juiste keuze is. Onze Hoornes is het meer dan waard!

Comments

comments

DELEN