Basisscholen SBO de Windvang en Obs de Krulder aan de Van Lierestraat in Katwijk Noord zijn aan vervanging toe. Eerder is een samenwerking toegezegd. Nu krijgen de plannen concrete vormen. Samen met KOK Kinderopvang en Cardea Jeugdhulp vormen zij straks een Integraal Kind Centrum (IKC).

Wethouder Jacco Knape: “Ik ben blij dat onze ambitie steeds meer vorm krijgt. Dit IKC wordt een plek waar kinderen centraal staan. Alles draait hier om spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten.” Wethouder Corien van Starkenburg vult aan: “Kinderen verdienen een goede start als ze aan de basisschool beginnen. We zetten met dit IKC in op goede voorschoolse educatie. Het kinderopvangcentrum en de basisscholen worden in één gebouw gehuisvest, zodat het makkelijk is om intensief samen te werken en onderwijsachterstanden te voorkomen. Dit project is een aanwinst voor onze hele gemeente, maar zeker ook voor de wijk Katwijk Noord.”

Allerlei functies op één plek
De afgelopen maanden is door de scholen, de gemeente en andere betrokken partijen hard gewerkt om invulling te geven aan alle plannen. De scholen, kinderopvang en jeugdzorg worden gehuisvest in één gebouw gecombineerd met een nieuwe gymzaal, die ook door andere partijen gebruikt kan worden. Door de samenvoeging van de twee scholen en de gymzaal komt er een bouwkavel beschikbaar voor de realisatie van een gebouw met verschillende typen appartementen. Onder ander wordt gedacht aan ‘Beschermd Wonen’ en verschillende typen appartementen,  vooral afgestemd op de woonbehoefte van de omgeving. De opbrengst hiervan komt ten gunste van dit project.

Scholen in de startblokken
SBO de Windvang is een school voor speciaal basisonderwijs en Obs de Krulder is een openbare basisschool. Beide scholen staan al jaren op de nominatie voor nieuwbouw. De directies van de scholen zijn zeer blij dat de plannen steeds concreter worden. Directeuren Wouter van Bohemen (Obs de Krulder) en Vincent van der Kooij (SBO de Windvang): “Wij kijken er naar uit om vanuit een gezamenlijke pedagogische visie het kind centraal te stellen. Hoewel wij leidinggeven aan twee aparte scholen en teams, willen wij de kwaliteiten van beide organisaties optimaal gebruiken om bij te dragen aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen.”

Definitieve kosten later duidelijk
Voor de nieuwbouw heeft het college eerder € 4 miljoen gereserveerd. Door de (landelijke) toename van de bouwkosten en de nieuwe systematiek voor de huisvestingskosten is de verwachting dat hier ruim een miljoen bijkomt. Het college gaat na de zomervakantie met de gemeenteraad in gesprek over de financiën. De definitieve kosten worden na de concrete invulling van de plannen duidelijk.

Comments

comments

DELEN