De ChristenUnie heeft een werkbezoek gebracht aan De Brug, GGZ-instelling voor verslavingszorg met een christelijke identiteit en een visie op herstel en van hoop voor kwetsbare mensen. Met de directie is gesproken over onderwerpen, zoals de maatschappelijke agenda, jeugdzorg, inloophuis en maatschappelijke opvang en de expertise op het gebied van zorg en welzijn die De Brug heeft om veel te kunnen betekenen voor de Katwijkse samenleving.

Het bezoek van de fractie aan De Brug was in het kader van het periodiek onderhouden van het contact. Tijdens dit bezoek heeft de ChristenUnie vernomen hoe De Brug inhoud geeft aan haar toekomstvisie en welke plaats zij inneemt binnen de zorg in Nederland. De fractie is blij met de positieve positie die De Brug heeft binnen de zorg. Gesproken over de rol van het inloophuis, een plek waar zowel mensen met een verslavings- en/of psychiatrische achtergrond, dak- en thuislozen en eenzamen liefdevol worden opgevangen en van een heerlijke gezonde maaltijd kunnen genieten. Een opvang die mogelijk is omdat De Brug een professional heeft in het inloophuis, maar tegelijkertijd niet zonder de inzet kan van veel vrijwilligers. Er zijn zoveel taken meer die De Brug uitvoert. Denk aan de WMO-dagbesteding in de kringloopwinkel, het project “de vier huizen” over tijdelijke opvang, begeleid wonen in groepsverband en begeleid zelfstandig wonen. Ook deze zorgtaken kunnen niet zonder vrijwilligers worden gedaan.

De ChristenUnie heeft geluisterd naar de directie en kennis genomen van de plannen van De Brug. Voldoende informatie gekregen om als fractie te bespreken wat de gemeente kan betekenen voor deze lokaal gebonden GGZ-instelling die zich ook inzet voor de jeugdzorg en opvang van daklozen. Zorg dichtbij, kleinschalig en gekwalificeerd. Huiswerk genoeg meegekregen voor de fractie. Na de zomer komt de ChristenUnie hierop terug.

Comments

comments

DELEN