Het college van burgemeester en wethouders wil investeren in één nieuw Wijkteam, zodat inwoners vanaf 2020 op één plek terecht kunnen voor (jeugd)hulp en ondersteuning. Inwoners van ‘0 tot 100’ kunnen dan als individu of als gezin bij het Wijkteam terecht met al hun vragen over onderwerpen waar zij in het dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen, zoals eenzaamheid, huishoudelijke hulp, jeugdhulp aan huis, geestelijke gezondheid, aangepast vervoer, rolstoelen en schulden. Dat kan vanaf 2020 bij het Wijkteam op een laagdrempelige manier via één telefoonnummer, e-mailadres of door binnen te lopen bij de Burgt of het Kwadrant.

Wethouder Corien van Starkenburg licht toe: “Door nu te investeren in een nieuw Wijkteam, investeren we in goede zorg voor onze inwoners. We willen nu voor de lange termijn stevig inzetten op kwalitatief goede en efficiënte jeugdhulp en ondersteuning, zodat we met minder geld vanuit de Rijksoverheid voor onder andere jeugdhulp dezelfde kwaliteit kunnen blijven bieden. Door te investeren in een nieuw Wijkteam met een nieuwe manier van samenwerken, zetten we voor de langere termijn een goede basis neer. Duurzaam personeel inzetten, veilige ICT en goede huisvesting op laagdrempelige locaties in de wijk zijn voorwaarden voor een goede start van het nieuwe team.”

Van Starkenburg vult aan: “Mijn verwachting is dat we met behoud en aannemen van goed personeel en een nieuwe, efficiënte manier van samenwerken, er minder hoeft te worden doorverwezen. Kortdurende effectieve hulp helpt de klant vaak beter dan een lang en complex zorgtraject. We kunnen met het nieuwe Wijkteam problemen vroegtijdiger en dichter bij huis signalen opvangen. En vervolgens vanuit een brede, gezinsgerichte blik aanpakken. Dit doen we in samenwerking met de huisartsen en andere zorgverleners. Het uitgangspunt van het nieuwe Wijkteam is dat we de klant voorop blijven stellen en dat inwoners snel en goed via één loket geholpen kunnen worden, en de hulp en ondersteuning blijven krijgen die ze nodig hebben.”

Het college van B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld om een éénmalige investering van 6 ton voor ICT en huisvesting in de Burgt en Kwadrant te doen en structureel 3 ton per jaar voor personeelskosten. Naar verwachting wordt het voorstel op 10 oktober a.s. door de gemeenteraad besproken.

Totdat het nieuwe Wijkteam er is, kunnen inwoners met hun vragen terecht bij het Team Sociale Ondersteuning, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Samenlevingsloket van de gemeente, zoals ze dat nu ook gewend zijn.

Comments

comments

DELEN