We hebben er al eerder over bericht, maar na bijna twee jaar is er eindelijk goed nieuws: de Kledingkade mag verhuizen naar een groter pand!

Begin 2018 wilde de eigenaresse van deze winkel met tweedehandskleding, gevestigd aan de Prins Hendrikkade bij de Zwaaikom, uitbreiden. Het pandje naast haar winkel stond leeg. Ze vroeg voor de uitbreiding toestemming aan de gemeente, maar kreeg in mei 2018 definitief te horen dat dit van het college niet mocht.

Volgens de gemeente waren de ‘retailvisie Leidse regio’ en het ‘Masterplan Katwijk aan Zee’ hiervoor de redenen: in deze convenanten is afgesproken dat er een zeer strikte beperking geldt voor het type winkels dat zich in de Zwaaikom mag vestigen. Grofweg gaat het hierbij alleen om winkels in water-gerelateerde artikelen, galeries en reisbureaus. Dit om winkels in het centrum, bijvoorbeeld de Princestraat, te kunnen concentreren: er was en is daar immers veel leegstand. Dus de al gevestigde winkels, die niet aan deze regels voldoen, mochten niet meer uitbreiden en nieuwe mochten zich niet vestigen.

De VVD Katwijk is geen voorstander van dit soort regels. Een winkelier mag van ons zelf weten waar hij zich vestigt, en zulke beperkingen werken sterk concurrentievervalsend. Een mogelijke oplossing voor de Kledingkade was een verhuizing naar het centrum. De eigenaresse van de Kledingkade kon de hoge huren in het centrum echter niet betalen. U begrijpt nu ook waar die leegstand vandaan komt… De VVD Katwijk stelde in september 2018 vragen aan het college over de situatie en in februari 2019 vond er een debat plaats in de gemeenteraad. Hierbij werd de wethouder (Jacco Knape) verzocht een oplossing voor de Kledingkade te vinden. Hij deed de toezegging hiermee aan de slag te gaan.

In juni 2019 werd er daadwerkelijk met de eigenaresse gesproken. Op 31 oktober 2019 stuurde de wethouder een brief aan de raad, welke zo ingewikkeld was, dat deze voor de Kledingkade tot verwarring leidde. Maar uiteindelijk bracht de wethouder zelf een bezoek aan het winkeltje om te vertellen dat ze, zodra er in het gebied Zwaaikom/Prins Hendrikkade een pandje beschikbaar is, mogen verhuizen.

Hoera! Eindelijk soelaas voor de Kledingkade. Het thema van de VVD Katwijk bij de Algemene Beschouwingen twee weken geleden was: traag! De gemeente doet best vaak wel het goede, maar te vaak gebeurt dit in een slakkentempo. Dit is – helaas – een goed voorbeeld.

Comments

comments

DELEN