KATWIJK – Namens de SGP-fractie heeft Dirk Remmelzwaal schriftelijke vragen ingediend over een parkeerplaats, die in de Koning Emmastraat is aangelegd. De SGP-fractie is door omwonenden benaderd over deze parkeerplaats, die niet in de plannen was opgenomen. De parkeerplaats is aangelegd voor een aan te leggen groenstrook en in de buurt van een bocht. Vanwege deze bocht is het bijvoorbeeld, wanneer deze parkeerplaats wordt gebruikt, voor een brandweerwagen moeilijk om de Koningin Emmastraat te bereiken. De projectleider heeft besloten de parkeerplaats aan te leggen, en heeft dit zonder overleg met omwonenden gedaan. De SGP-fractie heeft het college gevraagd of het college het met de SGP-fractie eens is, dat bij wijziging van plannen er overleg met omwonenden dient plaats te vinden. Verder is de SGP van mening dat de aanleg van een parkeerplaats voor een groenstrook ongewenst is. De SGP vraagt of het college dat met haar eens is. Eén van de vragen van Dirk Remmelzwaal is verder of het college het met de SGP-fractie eens is dat de aangelegde parkeerplaats in de Koningin Emmastraat dicht bij een bocht voor de veiligheid ongewenst is. Tenslotte vraagt de SGP of het college bereid is er voor te zorgen dat de  parkeerplaats verwijderd wordt.

 

Comments

comments

DELEN