In de raadsvergadering van 16 januari jl stond de uitbreiding van de brede school in het Duyfrak op de agenda van de commissie. D66 is blij met de brede steun voor de brede school, inclusief de aandacht voor kinderopvang. D66 vroeg tijdens de Algemene Beschouwingen 2019 met een motie aandacht voor de nijpende situatie op de Brede School, waar twee scholen harder groeien dan de prognoses laten zien en waar een grotere vraag voor kinderopvang is dan de capaciteit die het gebouw kan bieden.

Kinderopvangorganisatie Kok schetste de paniek die veel ouders overvalt wanneer ze geen kinderopvang kunnen regelen voor hun jonge kinderen: “we zijn radeloos, we hebben hier geen vangnet”, is een veel gehoorde kreet. In het Duyfrak is de afgelopen jaren veel gebouwd en een aanzienlijk deel van de inwoners komt van buiten Katwijk en kan niet terugvallen op familie binnen het dorp. Des te belangrijker dat de voorzieningen voor jonge ouders hier op orde komen.

Noodklok
Fractievoorzitter Ralf Boland riep in herinnering dat D66 al langer aandacht van het gemeentebestuur vraagt voor het lokale onderwijs. “Ouders luidden al eerder de noodklok over kinderen die op verschillende locaties naar school moeten, daarom hebben we dit aan de kaak gesteld tijdens de Algemene Beschouwingen. We zijn blij dat er nu een oplossing komt voor de ruimteproblemen voor de scholen en de kinderopvang.  Deze voorzieningen vormen het hart van het Duyfrak.” Ook de samenwerking tussen de scholen en met de kinderopvang is volgens Boland positief en wordt wat D66 betreft bij alle scholen de toekomst.

D66 is positief over de inzet van Wethouder Knape voor het lokale onderwijs. Naast een oplossing voor het ruimtegebrek op de brede school komt er op initiatief van D66 een lokale onderwijsagenda. Ook ligt er eindelijk een plan voor de vervanging en verduurzaming van schoolgebouwen.
Voor D66 blijft het belangrijk dat kinderen in hun eigen gemeente, en het liefst in hun eigen wijk, onderwijs kunnen volgen dat bij hen past. Het is goed om te zien dat de uitbreiding van de brede school nu kan rekenen op brede steun van alle Katwijkse partijen.

Comments

comments

DELEN