Op donderdag 16 januari is vanaf 21.15 uur tot 22.15 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Katwijk 2020-2040’.

Met de schoolbesturen en kinderopvang in Katwijk is intensief gewerkt aan de totstandkoming van een Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs (IHP PO) in Katwijk voor de periode 2020-2040. Het college vraagt de raad onder meer dit plan vast te stellen en de opgenomen voorzieningen voor de in Katwijk gevestigde scholen voor primair onderwijs en de financiële gevolgen voor de periode 2020 – 2030 (inclusief Project Locatie Valkenburg), te betrekken bij de opstelling van het Meerjaren Investeringsplan. De te verwachten investering voor het totale programma is circa € 100 miljoen.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 30 januari en neemt de gemeenteraad op 13 februari een besluit over het plan.

Aanmelden
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Comments

comments

DELEN