Op donderdag 16 januari is vanaf 20.30 uur tot 21.15 uur in de Strandzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Uitgangspunten ontwikkeling Mient Kooltuin’.

Het college ontwikkelt een gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin en heeft daarvoor een uitgangspuntennotitie opgesteld. De notitie bevat doelen, kaders en uitgangspunten. Identiteit, recreatie, natuur & duurzaamheid en multifunctionaliteit zijn de hoofddoelen voor het gebied. Bewoners, belangstellenden en grondeigenaren zijn gevraagd om reactie en ideeën.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de door het college voorgestelde doelen en uitgangspunten en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 30 januari en neemt de gemeenteraad op 13 februari een besluit over de uitgangspuntennotitie.

Aanmelden
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

Comments

comments

DELEN