Inwoners moeten gaan betalen voor hun restafval. Dat voorstel doet het gemeentebestuur aan de gemeenteraad. Het college komt tot dat besluit, omdat de kosten voor het verbranden van restafval, en daardoor de afvalstoffenheffing, steeds verder stijgen. En die financiële prikkel moet ook zorgen voor een betere afvalscheiding. Dat staat in De Katwijksche Post.

Hoe hoog de financiële prikkel gaat worden, wordt in een later stadium bepaald. Maar het idee is: wie goed sorteert, betaalt minder, wie slecht sorteert betaalt meer. ‘In belang van het milieu, maar zeker ook de kosten, is een prikkel op het verminderen van de hoeveelheid restafval nodig. Het invoeren van een tariefdifferentiatie op restafval heeft in den lande zijn succes al bewezen en speelt een sleutelrol in het beter sorteren van afval.’

Comments

comments

DELEN