Op donderdag 16 januari vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. De raad laat zich informeren over een toekomstbestendige lokale vervoersvoorziening voor Katwijk, de huisvesting van de basisscholen, de ontwikkeling van de Mient Kooltuin en het beweeg- en speelruimtebeleid. De raad debatteert over de uitbreiding van de brede school in het Duyfrak, de mogelijke sloop van de barakken aan de Wassenaarseweg, de digitalisering van het parkeren en het beleid voor de Veiligheidsregio.

Informatie
Tussen 19.45 en 20.30 uur laat de raad zich informeren over een toekomstbestendige lokale vervoersvoorziening voor Katwijk, in vervolg op de vergadering van 19 december. Per 1 september is het vervoer per Belbus (toegankelijk voor mensen met een Wmo-indicatie) vervangen door de Regiotaxi totdat er een betaalbare vervangende lokale vervoersvoorziening beschikbaar is. Het college stelt nu een mix aan voorzieningen voor: ‘Katwijk rijdt’ met behulp van elektrische voertuigen, ‘Katwijk rijdt mee’ met behulp van de auto’s van vrijwilligers en ‘Katwijk fietst’ met behulp van duofietsen en vrijwilligers.

Tussen 20.30 en 21.15 uur is er een informatieve sessie over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Mient Kooltuin. Identiteit, recreatie, natuur & duurzaamheid en multifunctionaliteit zijn de hoofddoelen voor het gebied.

De raad laat zich tussen 20.30 en 21.15 uur ook informeren over het voorstel van het college voor het Beweeg- en speelruimtebeleid in de periode 2020-2030. Het nieuwe beleidsplan legt meer nadruk op het inrichten van de openbare ruimte op een manier die het voor iedereen aantrekkelijk maakt om meer te spelen, te bewegen en te ontmoeten.

Om 21.15 uur begint een informatieve sessie over het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Katwijk 2020-2040. De te verwachten investering voor het totale programma is circa € 100 miljoen.

Debat
De raad debatteert vanaf 19.45 uur over het voorstel van het college om het systeem van parkeervergunningen, betaald parkeren en de parkeercontrole te digitaliseren. Dat betekent onder andere dat parkeervergunningen via de website worden uitgegeven, dat parkeerautomaten een kentekeninvoer krijgen en dat de parkeercontrole wordt gedaan met een scanvoertuig, op basis van het kenteken.

Tussen 20.30 en 21.15 uur is er een debat over de uitbreiding van de brede school in het Duyfrak. Het aantal leerlingen van de Dubbelburg en de Burcht in de Brede School Duyfrak (BSD) groeit harder dan voorzien in de leerlingenprognose. Medio 2020 ontstaat naar verwachting een ruimtetekort van twee lokalen, dat oploopt naar drie lokalen. Daarnaast heeft KOK kinderopvang een lange wachtlijst en daardoor dringend behoefte aan uitbreiding. Het college vraagt de raad voor de uitbreiding een krediet van € 1 miljoen beschikbaar te stellen.

Om 21.15 uur begint een debat over de mogelijke sloop van de barakken aan de Wassenaarseweg. Voor uitbreiding van de waterwinning heeft Dunea een aanvraag ingediend voor een vergunning om veertien barakken aan de Wassenaarseweg te slopen. De Erfgoedcommissie heeft hierover negatief geadviseerd. Het college moet uiterlijk 31 januari een besluit nemen en zal op 7 januari een principebesluit nemen. Het college wenst overleg met de raad over het principebesluit.

Tegelijkertijd debatteert de raad tussen 21.15 en 22.00 uur ook over het beleid voor de Veiligheidsregio. Het nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio: meldkamer, risico- en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg en brandweerzorg. Het beleid bevat bijvoorbeeld de doelgroepenbenadering ter vergroting van de zelfredzaamheid; en risico’s omtrent klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op het beleidsplan.

Besluit

De raad neemt na 22.15 uur besluiten over:

· Toepassen coördinatieregeling Wro bij fietsverbinding Waterlelie – Dorpsweide Valkenburg (Botenpad)

· Voorbereidingskrediet voor de herinrichting Voorstraat

· Vervanging lichtmasten Boulevard

· Aanpassing tarieven (on)roerende zaakbelastingen 2020

Inspreken en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Comments

comments

DELEN