Gedeputeerde Staten neemt op 18 februari een besluit over de tijdelijke verlegging van de N206 bij Valkenburg. Daarna wordt de directe omgeving per brief geïnformeerd. Onderzoeksbureaus hebben de afgelopen maanden diverse aspecten voor de verschillende varianten onderzocht voor een tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg.

Drie aan de zuidzijde en één aan de noordzijde zijn onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de vastgestelde randvoorwaarden en afwegingscriteria. Op vrijdag 31 januari is het onderzoek afgerond. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage van het onderzoek. Het rapport wordt vervolgens half februari ter naar Gedeputeerde Staten gestuurd.

Veel omwonenden willen niet dat de N206 aan de noordzijde, en dus dichter bij bebouwing, komt te liggen.

Comments

comments

DELEN