Op 21 januari heeft het college besloten om geen verdere ondersteuning meer te geven aan het project Blue Energy. Met Blue Energy wordt een nieuwe manier van energie opwekken bedoeld, waarin uit het ladingsverschil tussen zoet en zout water elektriciteit kan worden geproduceerd. Het idee was om een testcentrale te plaatsen bij het boezemgemaal in Katwijk, vanwaaruit energie voor ongeveer 1700 huishoudens opgewekt kon worden. Omdat zoet en zout water samenkomen bij het gemaal, was het een ideale locatie voor een dergelijke centrale.

Het college besloot om niet langer deel te nemen aan het project, omdat er in 2019 onvoldoende financiering voor het project is gevonden. “Het vinden van dekking stagneert zelfs zodanig dat de verwachting is dat de financiering niet (snel) rondkomt. Daarom heeft een overweging tot het wederom verlengen van de intentieverklaring geen zin.”, luidt de motivering van het college.

D66 Katwijk heeft met het oog op deze motivering begrip voor het besluit te stoppen, maar vindt het desondanks jammer. D66 heeft het onderzoek naar een mogelijke Blue Energy-centrale bij het boezemgemaal altijd al aangemoedigd; in 2018 bezocht minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven op uitnodiging van D66 Katwijk het gemaal om geïnformeerd te worden over het project. ‘D66 wil in onze gemeente meer schone energie opwekken. Blue Energy is een innovatieve techniek die overal ter wereld gebruikt kan worden en mogelijk straks in Katwijk voor het eerst echt toegepast wordt’, waren destijds de woorden van fractievoorzitter Ralf Boland. We betreuren daarom dat deze toepassing onvoldoende financiële dekking heeft kunnen vinden.

Het college plaatst nog wel een kanttekening bij het besluit te stoppen. De zoektocht naar financiering gaat gewoon door en de grond waarop de centrale zou moeten worden gebouwd is eigendom van het Hoogheemraadschap Rijnland, die dit beschikbaar zal houden. “Mocht de financiering in de toekomst rondkomen, dan zal Rijnland en daarmee ook Katwijk deelname aan het project opnieuw overwegen.”, aldus het college. D66 hoopt dat het de initiatiefnemers alsnog lukt om voldoende financiering te kunnen vinden, waardoor Katwijk opnieuw kan deelnemen aan het project en bij kan dragen aan een innovatieve, duurzame manier van energie opwekken.

Comments

comments

DELEN