Katwijk vraagt samen met 8 andere Zuid-Hollandse gemeenten subsidie aan via het Elena-fonds van de Europese Investeringsbank. De gemeenten zijn bezig om in totaal 10 wijken van duurzame energie te voorzien. Om keuzes te kunnen maken samen met bewoners, willen de gemeenten investeren in een zorgvuldige voorbereiding en kosten-batenanalyse. Het Elena-fonds kan overheden hierbij ondersteunen. Door samen de krachten te bundelen en de provincie als penvoerder te vragen maken de gemeenten grote kans om in aanmerking te komen voor een subsidie van 3 miljoen euro.

Om een goede keuzes te maken is veel tijd en geld nodig. Bijvoorbeeld voor het uitzoeken van de financiering en de technische uitvoering, maar ook voor het geven van voorlichting aan en het betrekken van bewoners. De Europese Investering Bank (EIB) heeft daarom het Elena-fonds opgericht om overheden financieel tegemoet te komen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet het gaan om een grote investering. Daarom hebben negen gemeenten in Zuid-Holland de samenwerking gezocht en de provincie gevraagd hen daarbij te ondersteunen. Begin 2019 is begonnen met de inventarisatie en nu is een subsidieaanvraag ingediend voor de voorbereidingskosten van 3 miljoen euro voor 10 wijken. Wethouder Jacco Knape: ‘De bijdrage via het Elena-fonds zou een mooie aanvulling zijn op de eerder verkregen subsidie voor de Hoornes. Hiermee kunnen we bewoners extra ondersteuning bieden bij het verduurzamen van hun huis.’

Concrete plannen
Een van de eisen voor het verkrijgen van de subsidie is dat de bijdrage wordt besteed aan concrete plannen, zoals energiescans, (kleine) verduurzamingsmaatregelen en het verstrekken van informatie over maatregelen en subsidies. Een andere voorwaarde is dat de EIB met één partij zaken wil doen en daarom zal de provincie Zuid-Holland als aanvrager en penvoerder optreden. De betrokken gemeenten zijn: Alphen aan de Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en Zoeterwoude.

Voor provincie en gemeenten staat centraal dat duurzame energievoorziening haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig moet zijn. Keuzes moeten in nauwe betrokkenheid met bewoners worden gemaakt. Een collectieve aanpak, zoals die van het aanleggen van een warmtenet, maakt de kosten lager. Hoe meer huizen aan het begin worden aangesloten, hoe voordeliger de kosten worden.

Comments

comments

DELEN