In Katwijk gaan waarschijnlijk een deel van de brandkranen in de grond verdwijnen. Dat blijkt uit een concept-convenant bluswatervoorziening, tussen gemeente, Dunea en de veiligheidsregio. Op dit moment ligt er om de 40 meter een brandkraan, dat wordt in de toekomst 100 meter. 40 procent van de brandkranen is in de toekomst niet meer nodig.

De beslissing om een deel van de brandkranen te schrappen is al in november 2018 gemaakt, maar krijgt nu pas uitvoering. Dunea gaat nu bekijken welke brandkranen niet meer nodig zijn, en ze omvormen tot ‘drinkwaterbedrijf-kraan’. Op termijn zullen deze brandkranen daadwerkelijk door Dunea uit het leidingnet verwijderd worden.

Katwijk beschikt over ongeveer 1600 brandkranen. ‘Het verminderen van het aantal brandkranen zal niet zorgen voor een verslechtering van de brandbestrijding,’ schrijft de gemeente.

Voor plekken waar in de toekomst niet voldoende bluswater is, zet de veiligheidsregio – bij wijze van proef – een watertransportsysteem en watertank in. Die pilot kost wel 150.000 euro.

Comments

comments

DELEN