BRONAdger van Helden eerder bij RTV Katwijk

De gemeente Katwijk gaat een financieel zware tijd tegemoet. Te weinig inkomsten, hoog voorzieningenniveau, dure jeugdzorg en als klap op de vuurpijl de coronacrisis. Wethouder financiën Adger van Helden komt met een sombere kaderbrief. Er blijkt een flink pakket aan maatregelen nodig om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen.

Buiten de coronacrisis – die ook bij gemeenten een flink gat in de begroting slaat – zijn er in Katwijk vijf redenen waarom het maar niet goed gaat. Zo krijgt de gemeente te weinig geld van het Rijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en WMO. ‘Het is niet zo dat we zorg met een gouden randje leveren, maar we krijgen echt te weinig’, legt van Helden uit. ‘We willen graag goede hulp bieden.’ Verder heeft Katwijk relatief lage gemeentelijke belastingen, waardoor de inkomsten tegenvallen. Het voorzieningenniveau is hoog; met bijbehorende kosten. Zo is het zwembad bijvoorbeeld op de groei gebouwd, maar op Valkenburg staat voorlopen nog geen huis. Verder komen grote uitdagingen op de gemeente af zoals energietransitie en bereikbaarheid. Tot slot is de gemeentelijke organisatie flink in ontwikkeling en kan daardoor niet optimaal functioneren.

Coronacrisis
De coronacrisis zorgt ervoor dat de zorgen op het gemeentehuis alleen maar groter worden. Zo worden miljoenen ingecalculeerd om de eerste klappen op te vangen. Maar ook voor structurele ‘coronakosten’ wordt rekening gehouden. De begroting laat alles bij elkaar een groot tekort zien. ‘Om dit op te lossen moeten er keuzes gemaakt worden in de plannen die er zijn en in de taken die gemeente doet.’

Bezuinigen of belastingen verhogen
De gemeente heeft al eerder bezuinigingsrondes gehad maar nu moeten er fundamentele keuzes gemaakt worden. Het college stelt de gemeenteraad voor om 3 mogelijkheden uit te werken.

  1. Bezuinigen op het gebied waar meer wordt uitgegeven dan is afgesproken.
    De overschrijding in bijvoorbeeld het sociaal domein wordt dan ook binnen dat domein opgelost.
  2. Focus aanbrengen in de uitgaven en investeringen.
    Er kan bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt in belangrijkheid van projecten, opgaven en beleid. Ook kan er gekeken worden naar het wijkgericht werken. De focus komt dan op een van de wijken en in de andere wijken worden alleen de wettelijke taken uitgevoerd.
  3. Verhogen van de inkomsten. Katwijk is een relatief goedkope gemeente dus ook mogelijkheden om de gemeentelijke belastingen te verhogen worden onderzocht.

De verwachting is dat de gemeenteraad begin juli richting geeft aan het gemeentebestuur.

Comments

comments

DELEN