De fiets-/voetgangersoversteek bij het Waterloopje wordt vervangen door een tunnel op dezelfde locatie. Sinds maart wordt buiten gewerkt aan de voorbereidingen van dit werk. Vanaf 2 juni gaat de Zeeweg tussen de rotonde bij de Kon. Julianalaan en de afslag naar de N206 vijf weken dicht. Dan wordt het ondergrondse deel van de tunnel onder de Zeeweg aangelegd.

Omleiding
Voor fietsers en voetgangers zijn in de afgelopen weken al omleidingen ingesteld. De oversteekplaatsen bij het Waterloopje en het Roversbrugpad zijn verwijderd. De Zeeweg veilig oversteken kan nu alleen bij de rotonde Koningin Julianalaan. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N206 – Hoorneslaan – Biltlaan-Zuid. De toerit vanaf de Zeeweg-Oost naar de N206 blijft beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer komend vanuit de Rijnstraat.

Werkzaamheden tot eind november
Vanaf 6 juli is de Zeeweg weer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In de periode tot eind november wordt gewerkt aan de toeritten van de tunnel aan de kant van de wijk Koestal en van de wijk Cleijn Duin. De rijbanen zijn in deze periode versmald en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen tot eind november de Zeeweg-Oost alleen oversteken bij de rotonde Kon. Julianalaan. De parallelle fietspaden langs de Zeeweg oost, tussen de rotonde Koningin Julianalaan en de N206, zijn in deze periode gesloten. Aan de westkant van de rotonde vinden tussen 11 en 25 augustus werkzaamheden plaats. Deze zullen tot enige verkeershinder leiden, maar de weg blijft te gebruiken. Tussen 25 augustus en 1 september wordt de rotonde Kon. Julianalaan voor werkzaamheden ’s nachts afgesloten. De Kon. Julianalaan tussen de rotonde Zeeweg en rotonde Industrieweg is van 1 september tot 12 oktober in beide richtingen afgesloten. Het benzinestation en het garagebedrijf blijven bereikbaar. Over deze werkzaamheden en omleidingen volgt te zijner tijd verdere informatie via onze online kanalen.

R-net
De aanleg van de fietstunnel is een van de maatregelen die genomen wordt voor de komst van R-net. Het ondergronds brengen van de oversteek is nodig om het verkeer op de Zeeweg beter te laten doorstromen, en is beter voor de verkeersveiligheid. Behalve de fietstunnel komen er bij de Zeeweg en de Koningin Julianalaan drie R-net haltes met bijbehorende fietsenstallingen en een aparte busstrook op de Koningin Julianalaan tussen de rotonde Industrieweg en de Zeeweg.

Comments

comments

DELEN