Parkeren in Katwijk gaat er compleet anders uitzien. Dat blijkt uit de donderdagmiddag gepresenteerde parkeernota van het college van burgemeester en wethouders. ‘We gaan de situatie normaliseren’, zei wethouder Rien Nagtegaal.

Dat betekent betaald parkeren op zondag, twee zones in plaats van vijf, tarieven op straat omhoog en de mogelijkheid een ‘0-norm’ toe te passen bij nieuwbouwprojecten. De plannen van het college zijn ambitieus. De gemeenteraad gaat naar alle waarschijnlijkheid in juli in debat over het onderwerp.

Parkeren in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg is al jaren een bron van frustratie voor velen. Met een 110-pagina’s tellend document komt Katwijk met een ambitieus plan. ‘Het parkeerbeleid is geen doel op zich, maar een middel om het parkeren te reguleren. De openbare ruimte is voor mensen, niet voor auto’s.’

Voorstellen
De wethouder komt met een plan waarin diverse keuzes zijn verwerkt. De gemeenteraad heeft natuurlijk het laatste woord, maar het college geeft wel een voorzetje. Als de gemeenteraad de voorstellen van het college overneemt, gaat er het volgende veranderen.

Betaald parkeren op zondag
Op zondag moeten automobilisten gaan betalen om te parkeren. Een omstreden keuze, beseft ook wethouder Nagtegaal. ‘De zondagsrust is bijzonder gewaardeerd in Katwijk. Maar, met de grootst mogelijke aarzeling nemen we toch het besluit. Het is noodzakelijk.’ Het gaat niet om de inkomsten stelt Nagtegaal, dat is wel mooi meegenomen. Het niet laten betalen voor parkeren op zondagen in parkeergarages en op straat heeft sterk negatieve verkeerseffecten. Het voorstel is om de zondag met de zaterdag gelijk te trekken. Voor de mindervalide kerkbezoekers worden regelingen getroffen. Op zondag wordt door de gemeente ook gehandhaafd.

Twee uur gratis in de winter
Als ‘cadeautje’ komt wethouder Nagtegaal met het voorstel om in de winterperiode de parkeergarages en de grote parkeerterreinen voor twee uur gratis te maken.

Zones samenvoegen
In Katwijk gaat het aantal zones van vijf naar twee. Een kernwinkelgebied zone, en een zone daarbuiten. Mensen met een vergunning van het kernwinkelgebied mogen in allebei de zones parkeren, de mensen met de andere vergunning mogen dat niet. Daarmee kunnen ook een hele hoop bordjes weggehaald worden en is het voor iedereen duidelijker.

Tarieven
Parkeren op straat wordt duurder. Dat wil de gemeente invoeren om bezoekers te stimuleren de parkeergarage of de grote parkeerterreinen te gebruiken; die blijven namelijk op het oude tarief staan. Werken met allen vergunningsplaatsen kan volgens de wethouder niet, dan is het niet mogelijk uitgeschreven boetes de gemeentekas in te laten stromen.

0-norm bij nieuwbouwprojecten
Mocht de parkeerdruk in een gebied oplopen, stelt de gemeente gereguleerd parkeren in. Mocht het dan blijken dat het nog niet voldoende is, kunnen projectontwikkelaars een 0-norm krijgen. Bij nieuwe woningen hoeven er dan geen parkeerplaatsen bij. Het gevolg is dan wel dat nieuwe bewoners geen vergunning kunnen aanvragen; autoloos wonen.

Uitbreiding zones
De gemeente verwacht stapsgewijze uitbreidingen van het gereguleerd gebied. Zelfs zo dat over circa tien jaar de gehele gemeente Katwijk gereguleerd parkeren heeft.

Betaalde bewonersvergunningen
De gemeente gaat 20 euro rekenen voor de eerste vergunning en 60 euro voor de tweede. Het aanvragen van een derde vergunning kan niet meer. Daar maken nog 13 mensen in Katwijk gebruik van.

Fietsparkeren
Voor fietsers gaat de gemeente gemarkeerde fietsparkeervakken op straat in het
winkelgebied aanleggen. Het plein voor de Hema wordt vrijgemaakt. In het centrum en de Boulevard komen fietscoaches, ook op zondag.

Vereenvoudiging regels
Tot slot worden alle parkeerregels gelijkgetrokken. Eindtijd betaald parkeren het hele jaar door 21:00 uur in plaats van de zomer-winterregeling; De tijdvensters van straatparkeren en terreinparkeren worden gelijkgetrokken; De garageabonnementen gaan voor alle garages gelden; Alle blauwe zones krijgen een parkeerduur van twee uur en er komt een onderzoek naar een een eenvoudig uitvoerbare condoleance-regeling.

Comments

comments

DELEN