Op donderdag 16 juli vergadert de raadscommissie vanaf 19.30 uur over de verantwoording over de garantstelling aan DSV. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de voltallige raad aansluitend nog via een videoverbinding. Alle vergaderingen worden uitgezonden. Voor publiek is geen ruimte.

Verantwoording over garantstelling aan DSV
Tussen 19.30 en 21.00 uur is er een debat over de garantstelling aan DSV. In 2013 heeft de gemeente aan zorgorganisatie DSV ten behoeve van verbouwings- en nieuwbouwinvesteringen van diverse woonzorgcentra een garantstelling afgegeven van € 55,5 miljoen. In 2019 is gebleken dat DSV vanwege een gebrek aan liquide middelen niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen waardoor de gemeente voor de schuldenlast wordt aangesproken. Het college heeft onderzoek laten doen naar de besluitvorming en de uitvoering en legt hierover verantwoording af aan de raad. Bij dit debat is het mogelijk om in te spreken.

Besluit
De raad neemt vervolgens besluiten over:
· Parkeerbeleid en wijziging parkeertarieven
· Wijziging begroting voor beschermd wonen en maatschappelijke zorg.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.

Comments

comments

DELEN