De gemeente Katwijk wil eigenaar worden van een toekomstig warmtenet in de Hoornes. Het beheer en de levering wordt dan uitbesteed aan een marktpartij. Het college van burgemeester en wethouders zien deze optie graag werkelijkheid. Op het moment worden in de wijk de mogelijkheden onderzocht voor het aanleggen van een warmtenet, wat huizen en gebouwen duurzaam kan verwarmen.

In deze sturende rol zou de gemeente er dus voor kiezen om eigenaar te zijn van het warmtenet en deze voor de eerste periode te verhuren aan een ervaren marktpartij. De selectie van een marktpartij kan plaatsvinden via een aanbesteding, waarin de gemeente kijkt naar scherpe tarieven en omgang met bewoners. De gemeente kan zo de haalbaarheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en de mate van duurzaamheid als eis meegeven in deze aanbesteding.

Het verhuren is volgens de gemeente eigenlijk het maken van goede afspraken met een ervaren marktpartij. Na deze verhuurperiode, heeft de gemeente meerdere keuzes; a. verlengen van de afspraak, b. opnieuw aanbesteden, bijvoorbeeld voor een op dat moment lager warmtetarief, of c. een eigen gemeentelijk energiebedrijf oprichten.

Na de zomer beslist de gemeenteraad over de voorgestelde sturende rol van de gemeente rondom een warmtenet en of de projectgroep met die richting verder kan met het uitwerken van de plannen. Vervolgens besluit de raad in november via een ‘go, no go’ besluit of het plan om een warmtenet aan te leggen in de Hoornes uitgevoerd wordt.

Comments

comments

DELEN