Het parkeerbeleid in Katwijk gaat op de schop, en iedereen heeft daar een mening over. Dat bleek donderdagavond maar weer tijdens de inhoudelijke behandeling van het plan. Alle inwoners, bedrijven en politieke partijen hebben een mening.

Tarieven
De VVD ziet graag dat de parkeertarieven op straat niet verhoogd wordt. Dat is op dit moment 2,10 euro per uur. Het college van burgemeester en wethouders ziet graag dat dit naar 3,00 euro per uur gaat. Betaald parkeren moet volgens de VVD als doel hebben om overlast in het centrum te beperken en de gemeente daarom terughoudend moet zijn in het verhogen van tarieven. Mede omdat in de parkeergarage 1,80 euro per uur betaald moet worden, is het volgens de liberalen al voldoende aantrekkelijk om in de garage te parkeren. Wethouder Rien Nagtegaal stelt stellig dat het niet verstandig is de parkeertarieven te verlagen. ‘Het voorstel van de VVD trekt de hefboom die wij hebben om auto’s van de straat de parkeergarages in te krijgen volstrekt onderuit. Het verschil wordt dan zo klein dat het niet werkt.’

Overlast van bedrijfsbussen
DURF ziet een ander probleem, de overlast van bedrijfsbussen. Die staan in de wijken geparkeerd terwijl daar eigenlijk geen plek voor is. De bussen zijn vaak ook nog eens te graag. Volgens DURF zorgt dit voor gevaarlijke situaties met bijvoorbeeld spelende kinderen, door beperking in het zicht, wanneer er veel grote busjes geparkeerd staan. De partij ziet graag dat de wethouder aan de slag gaat met een parkeergelegenheid voor bedrijfsbussen buiten de woonstraten. Bijvoorbeeld in de parkeergarages. Ook Hart voor Katwijk steunt de motie. Wethouder Rien Nagtegaal zegt beperkt te zijn in wat kan vanwege juridische redenen. ‘Een busje heeft dezelfde omvang als pak ‘m beet een Tesla. Daarvan kan je niet constateren of iemand ergens wel of niet mag staan.’ De wethouder benadrukt ook dat de busjes een weerspiegeling zijn van onze economie. ‘Ze zijn van een loodgieter, aannemer, schilder, etcetera. Die auto’s zijn een bedrijfsmiddel dat vrij kostbaar is, die wil je in de buurt hebben.’ Handhaven kan de gemeente dus niet, maar ‘we willen eigenaren van busjes wel verleiden om elders te parkeren.’ Voor de wijkregisseur ligt hier ook een taak. Vooral onduidelijkheid over wat een té grote bus is, zorgde voor weinig steun. De partijen erkennen wel dat er een probleem is qua grote bussen, maar ook de gemeenteraad heeft geen eenduidig antwoord op het vraagstuk.

Betaald parkeren op zondag
De SGP is vooral geraakt door het invoeren van betaald parkeren op zondag. ‘Als SGP raakt het ons dat een openbare uiting van het geloof – zoals de zondagsrust – nu aangetast gaat worden. Zondagsrust is een geschenk, dat we ook de GOA’s gunnen.’ De SPG-fractie heeft verdriet door het voorstel. ‘We worstelen er echt mee. Aan de ene kant willen ook wij onveilige situaties voorkomen. Aan de andere kant weten we ook van andere mensen dat ze op geloofsgronden nog nooit voor iets betaald hebben op zondag. En nu worden ze gedwongen om te betalen als ze naar de kerk toe gaan. Dat is echt een gewetensworsteling. Het voelt voor ons als een wissel die omgaat.’ Het CDA heeft sympathie voor het standpunt van coalitiegenoot SGP, maar kiest toch veiligheid boven geloof. ‘Mensen hoeven niet met de auto naar de kerk, stelt D66. ‘Dit is geen inbreuk op een principieel punt’

‘Wij benaderen dit niet ligt, maar wij zien ook de toename van de parkeerdruk.’ Wethouder Rien Nagtegaal citeert een van zijn collega’s in het college met de woorden, ‘in dezen is het inzetten van mensen op zondag inmiddels door heel veel mensen als puur noodzakelijk gezien. Wij vonden het onontkoombaar om dit voorstel ook te doen.’ Het doel is volgens de wethouder niet het verhogen van de inkomsten, maar om de parkeeroverlast aan te pakken.

De fractie van het CDA wil graag dat er een pilot komt om na te gaan of het strategisch plaatsen van enkele Stop & Go plekken het winkelcentrum aantrekkelijker maakt en beter bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn. Sinds 2014 is het winkelcentrum Katwijk aan Zee autovrij. Steeds meer ondernemers klagen steen en been over teruglopende omzetten. Vorige week zei Kees Saton van Saton Optiek nog dat hij – en andere ondernemers – overwegen te vertrekken uit Katwijk aan Zee omdat het winkelgebied haar regionale functie verliest. Het CDA wil voorkomen dat een leegloop ontstaat in het winkelgebied. Wethouder Nagtegaal ziet de motie niet zitten, ‘met dit voorstel wordt staand beleid onderuit geschopt. Tot 12.00 uur wordt niemand iets in de weg gelegd als je als oudere wil stoppen of iemand wil afzetten. Je kunt alleen niet parkeren. Als je met een invalidenkaart even de auto neerzet en naar binnen hobbelt, wordt er echt geen bekeuring uitgeschreven.’ De wethouder nam het woord onderuit schoppen even later terug. Overigens loopt er een evaluatie over de inrichting van het kernwinkelgebied. De resultaten worden in oktober of november verwacht.

Hart voor Katwijk is vooral blij met betaald parkeren op zondag. ‘Eindelijk, niet om het geld, maar dat er dan eindelijk gehandhaafd kan worden op die dag.’ Volgens de partij is de overlast in de wijken erg hoog op zondag. Een punt van aandacht is het digitaliseren van het parkeersysteem. ‘Het komt allemaal goed,’ zegt de wethouder. Toch maakt Hart voor Katwijk zich zorgen. ‘Hoe gaan we dat voor de oudere mensen doen. Nu hebben we een bezoekerskaartje, straks kan dat niet meer. Hoe gaat een vrouw van 90 dat doen?’ Wethouder Nagtegaal benadrukt nogmaals dat de mensen die niet digitaal vaardig zijn, te helpen. ‘We zijn bijvoorbeeld aan het kijken of we voor die groep een balie in stand moeten houden waar hulp kan worden geboden. Tot slot doet Hart voor Katwijk een oproep om nog eens goed naar het aantal bezoekersuren te kijken. Mensen met een vergunning kunnen 500 uur per jaar een andere auto laten parkeren. Dat komt neer op 10 uur in de week. ‘Dat is veel te weinig.’ De wethouder stelt voor de komende periode te monitoren hoeveel mensen extra uren kopen. ‘Op een nader te bepalen moment komen we dan terug als we conclusies daaraan verbinden.’

Wethouder Nagtegaal benadrukte nogmaals dat dit een poging is om recht te doen aan zoveel mogelijk belangen.

Comments

comments

DELEN